Vyhl'adávanie


Všetky dokumenty

Knihy

Seriály

Články

Elektronické zdroje

Mapy

Hudba

Mikrofilmy

Vizuálny materiál

Zmiešaný materiál

Adresár knižníc SR

Staré tlače (1477-1830)

Súborny katalóg periodík


Dokumenty k systému VirtuaDokumenty

DOKUMENTY ku knižnično-informačnému systému VIRTUA

Formáty dokumentov

Projekt informatizácie knižníc Slovenskej republiky
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua a spolupráci na projekte KIS3G
Záväzné zásady spracovania dokumentov v KIS Virtue
Pokyn na tvorbu prírastkových zoznamov
Metodika na riešenie duplicitných bibliografických záznamov v báze Produkčná_01
Inštalačné súbory KIS Virtua (klienti, jazykové súbory, validačné súbory a originálna dokumentácia)
Kódy lokácií KIS3G v KIS Virtua
Kódovníky a národné polia MARC21, metodiky spracovania dokumentov, metodika MDT
Mesačné reporty návštevnosti stránky www.kis3g.sk
html
(musíte byť pripojený vo VPN)
Z39.50 server - informácie o pripojení
Indexované polia a podpolia vo Virtue (Z39.50 Attributes)
VTLS InfostationCopyright © 2016 Slovenská národná knižnica. Všetky práva vyhradené www.kis3g.sk | webmaster(at)kis3g.sk | design: Michelle Kožuchová Bajema