Z39.50 Virtua Server - Základné informácie

Prístupná databáza

IP adresa servera

Formát záznamov

Meno databázy

Port

Verzia Virtua servera

Súborný katalóg SR

z3950.snk.sk

MARC21

clas01

1111

15_1_SP1

Súborný katalóg periodík (Univerzitná knižnica Bratislava)

z3950.snk.sk

MARC21

clas02

1111

15_1_SP1

Lokálny katalóg (Univerzitná knižnica Bratislava)

z3950.snk.sk

MARC21

clas05

1111

15_1_SP1

Meta prístup do všetkých databáz

z3950.snk.sk

MARC21

Default

1111

15_1_SP1V Martine 19. januára 2016 (helpdesk@snk.sk)