Indexované polia a podpolia vo Virtue (Z39.50)

Kľúčové slová – indexovanie a vyhľadávanie (D. Katuščák, 2006-04-21)1Atribút

Z39.50

Anglický názov atribútu

Indexované polia a podpolia

Názov vyhľadávacej kategérie Vlang/Virtua/OPAC

Vyhľadávacia kategória (expertné vyhľadávanie, Virtua precision searching)

Poznámka

Príklad

1003

Author

100ad4

Autor

a

110abcd4111acd4700ad4710abcd4711acd4787a

1035

Anywhere


Všade

aw

systém


2

Corporate Name

110ab

Korporácia, názov

ca

610ab710ab

3

Conference Name

111a

Konferencia, názov

cfa

611a711a

55

Code-Geographic Area

043a

Geografický kód

cga56

Code-Institution

040acd

Kód inštitúcie

ci

Kódovnk KIS3G (skratky)
850a852ab

32

Date of Acquisition

541d

Dátum akvizície

da1022

Geographic-Class

052a

Geografická trieda

gc1033

Host-Item

773tg

Názov zdroja

hi1007

Identifier-Standard

010a

Štandardné čísla

is

011a013a015a016a017a018a020a022a023a024a025a026a027a028a030a033a035a037a440x490x

20

Local Classification

072ax2

Konspekt

lc8999

Location


Lokácia

loc

Číslo lokácie


58

Name Geographic

651axyz

Geografický názov

ng63

Notes

500a

Poznámky

nte8903

Operator

039bz

Operátor

o1018

Publisher

260bf

Vydavateľ

p21

Subject

600abcdxyzd4

Predmet

s

610abxzy611abxyz630a650abcxyz2651abxyz655abcxyz656a657a653a648a

4

Title

130a

Názov

t

210a212a222ab240a242abp243a245abp246ap247ap440ap490a630ap700t710t711t730t740ap780t787t800t810t811t830at

5

Series Title

440ap

Názov edície

tse

490a

6003

User Defined Search 4

910a

Agenda

ag6040

User Defined Search 41

041bdefgh

Jazyk

j6041

User Defined Search 42

041a

Jazyk dokumentu

jd6042

User Defined Search 43

041h

Jazyk originálu (bolo prekladu)

jo (bolo jp)6043

User Defined Search 44

044a

Krajina MARC, kód

km6014

User Defined Search 15

080a

MDT

mdt6026

User Defined Search 15

260f

Tlačiar

tl6044

User Defined Search 45

044c

Krajina ISO, kód

ki6049

User Defined Search 50

958a

Deskriptor

fd


Atribút Z39.50

Indexované pozície

Názov vyhľadávacej kategérie Vlang/Virtua/OPAC

Kód

kategórie

Pozn.

Príklad

1011

(008/00-05)*

Dátum zápisu (8,0/5)

ed

Dátum zápisu do súboru (008/00-05)

8111

(008/06)

Typ dátumu

td8112

(008/07-10)*

Dátum 1 (8,7/10)

sd

Dátum 1., Dátum 2. (008/07-10; 008/11-14)

8113

(008/11-14)*

Dátum 2 (8,11/14)

edt

59

(008/15-17)*

Miesto vydania (8,15/17)

pp

Miesto publikovania, výroby alebo zhotovenia (008/15-17)

8500

(008/18-34)*

MU Forma kompozície (8,18/34)

fc

Forma kompozície (008/18-19)

8160

(008/18)*

SE Frekvencia (8/18)

fr

SE Frekvencia (008/18)

8600

(008/18-20)

VM Čas spustenia

tm8400

(008/18-21)

MP Reliéf

rf8200

(008/18-21)*

Illustrácie (8,18/21)

il

Ilustrácie (008/18-21)

8161

(008/19)

SE Pravidelnosť

r8700

(008/20)

ISSN Centrum

ic8501

(008/20)*

Formát pre hudbu (8/20)

fm


8701

(008/21)*

Typ seriálu

ts

SE Typ zdroja na pokračovanie (008/21)

8401

(008/22)

MP Projekt

pj8702

(008/22)*

SE Forma pôvodnej jednotky (8/22)

foi

SE Forma originálneho dokumentu/objektu (008/22)

8162

(008/22)*

Určenie (8/22)

ta

Určenie - cieľoví používatelia (008/22)

8601

(008/23)

VM Vizuálny predmet

mv8100

(008/23)*

Forma (8/23)

f

Forma dokumentu/objektu (008/23)

8502

(008/24)

MU Doloženie materiálu

mm8402

(008/24)

MP Základný meridian

pm8703

(008/24)*

SE Druh celého diela

new

SE Povaha celého diela (008/24)

1034

(008/24-27)*

Obsah (8,24/27)

nc

Povaha obsahu (008/24-27)

8403

(008/25)

MP Kartografia

ct8300

(008/26)

Typ počítačového súboru

tc8163

(008/28)*

Oficiálna publikácia (8/28)

gp

Vládna publikácia (008/28)

8164

(008/29)

Konf Publikácia

cp8202

(008/30)

Venovanie

fst8503

(008/30)

MU Literárny text

lt8165

(008/31)

Register

i8705

(008/33)

SE Pôvodná abeceda

oa8404

(008/33)

MP Špeciálny formát

sf1031

(008/33)

VM Typ materiálu

tym8203

(008/33)*

Literárna forma (8/33)

fic

Literárna forma (008/33)

8706

(008/34)

SE Úspešný vstup

sen8603

(008/34)

VM Technika

tq8204

(008/34)*

Biografia (8/34)

b

Biografia (008/34)

54

(008/35-37)*

Jazyk (8,35/37)

lang


8150

(008/38)

Modifikovaný záznam

mr1019

(008/39)

Zdroj katalogizácie

cs8011

(Ldr 05)*

Status záznamu (Ldr 05)

rs

Status záznamu (Ldr 05)

1001

(Ldr 06)*

Typ záznamu (Ldr 06)

ty

Typ záznamu (Ldr 06)

1021

(Ldr 07)*

Bibliografická úroveň (Ldr 07)

bl

Bibliografická úroveň (Ldr 07)

8012

(Ldr 08)*

Archivália (Ldr 08)

ar

Archivália (Ldr 08)

8013

(Ldr 17)

Úroveň kódovania

el8014

(Ldr 18)

Popis pravidiel katalogizácie

d8015

(Ldr 19)

Prepojenie záznamov

lr* indexované údaje


Status záznamu (Ldr 05)


05

Status záznamu


a

Zvýšenie úrovne spracovania

c

Opravený alebo revidovaný záznam

d

Vymazaný záznam

n

Nový záznam

p

Zvýšenie úrovne spracovania z predpublikačnej úrovneTyp záznamu (Ldr 06)

06

Typ záznamu

Konfigurácia v poli 008/18-34:


a

Jazykový materiál

Ak je Návestie/07 a,c,d, alebo m: knihy


Ak je Návestie/07 b, i, alebo s: zdroje na pokračovanie

c

Notovaná hudobnina

hudba

d

Rukopisná hudobnina

hudba

e

Kartografický materiál

mapy

f

Rukopisný kartografický materiál

mapy

g

Premietateľné médium

vizuálny materiál

i

Nehudobný zvukový záznam

hudba

j

Hudobný zvukový záznam

hudba

k

Dvojrozmerná nepremietateľná grafika

vizuálny materiál

m

Počítačový súbor

počítačový súbor

o

Súprava

vizuálny materiál

p

Zmiešaný materiál

zmiešaný materiál

r

Trojrozmerný artefakt alebo prírodný objekt

vizuálny materiál

t

Rukopisný jazykový materiál

knihyBibliografická úroveň (Ldr 07)

07

Bibliografická úroveň


a

Článok z monografie

b

Článok zo seriálu

c

Súbor/zbierka

d

Podjednotka

i

Integrovaný zdroj

m

Monografia/exemplár

s

Seriál


Archivália (Ldr 08)

08

Typ riadenia


#

Typ nie je špecifikovaný

a

Archívne riadenieDátum zápisu do súboru (008/00-05)


Šesť číselných znakov špecifikuje dátum, kedy bol záznam prvýkrát vytvorený v strojom čitateľnej forme. Dátum sa uvádza vo vzore rrmmdd (rr je rok, mm mesiac a dd je deň). Dátum zápisu do súboru v 008/00-05 sa nikdy nemení. Dátum a čas poslednej transakcie v poli 005 sa mení vždy, keď sa v zázname vykoná zmena. Informácie o poslednej transakcii umožňuje organizácii pracovať s viacerými verziami záznamu, pričom identifikovaná je najaktuálnejšia verzia. V žiadnej z týchto pozícií sa nepovoľuje použitie výplňového znaku (|). Pole 008/00-05 je obvykle vytvorené systémom.


Dátum 1., Dátum 2. (008/07-10; 008/11-14)


Dátumy označujú, kedy bolo dielo vydané alebo vyrobené

V záznamoch v databáze Dátum 1 a Dátum 2 obvykle pozostáva zo štyroch číslic (napríklad 1963).


Ak bola časť dátumu neznáma, chýbajúce číslice môžu byť v zázname vyjadrené znakom u (napríklad "19??" by sa zaznamenal ako 19uu).


Ak dátum nebol spracovateľovi záznamu známy, môže byť v zázname aspoň tisícročie (napríklad 1uuu). Pri dátumoch prvého tisícročia nášho letopočtu sa dátumy zarovnávajú doprava a nevyužité pozície obsahujú nuly (napríklad 946 n.l. sa zaznamená ako 0946).


Keď sa Dátum 1 alebo Dátum 2 nedajú použiť – napríklad vtedy, ak ide o dátumy spred nášho letopočtu, použijú sa prázdne miesta (napríklad ####).


Pri aktívnych seriáloch (t.j. ak daný serál ešte neprestal vychádzať) a nekompletných viacdielných neseriálových dokumentoch sa dátum v 008/11-14 uviedol ako 9999, čím sa vyjadruje, že rok sa zatiaľ nedá aplikovať.


Ak sa dátumy nekódovali, v 008/06-14 sa mohol použiť výplňový znak (|), ale v pozíciách 008/07-10 by sa nemal použícať.


Mnohé systémy založené na formátoch MARC používajú pozície 008/07-10 na vyhľadávanie a zisťovanie duplicity, preto na týchto pozíciách nemajú byť výplňové znaky.Zdroj na pokračovanie, ktorý začal vychádzať v roku 1984 a stále vychádza nájdeme takto:


sd:1984&edt:9999


008/07-10 1984

008/11-14 9999

260 ##$aNew York :$bXerox Films,$c1984-


sd:1953&edt:9999

008/07-10 1953

008/11-14 9999

260 ##$aChicago :$bUniversity of Chicago Press,

362 1#$aBegan with vol. for 1953.


sd:195u&edt:9999

008/07-10 195u

008/11-14 9999

500 ##$aDescription based on: Vol. 2, no. 2 (Feb. 1956).

[Dátum prvého vydania nie je známy.]Zdroj na pokračovanie prestal vychádzať (poznáme začiatok a koniec vydávania) – nájdeme ho takto:sd:1928&edt:1941


008/07-10 1928

008/11-14 1941

260 ##$aBerlin :$bVZG,$c1928-1941.

362 0#$aVol. 1, no. 1 (Feb. 1928)-v. 14, no. 2 (Feb. 1941).Ak hľadáme podľa podrobného dátumu, napríklad podľa presného dátumu (rok, mesiac, deň) vydania nejakého článku, hľadáme takto:


sd:1983&edt:0615


Vyhľadajú sa články alebo materily, ktoré majú v zázname presný dátum 15. júna 1983.


008/07-10 1983

008/11-14 0615

260 ##$aMartin$bMestský úrad$c15. jún 1983.


Ak vieme len rok a mesiac príkaz bude:


sd:1977&edt:05 , čiže: máj 1977


008/07-10 1977

008/11-14 05##

260 ##$cmáj 1977.

[Deň sa nedá aplikovať, pretože publikácia sa identifikuje len mesiacom.]


Ak hľadáme dokumenty s určitým jedným rokom vydania alebo výroby, príkaz bude:


sd:1977


008/07-10 1977

008/11-14 ####

260 ##$aWashington :$bDept. of State,$c1977.

sd:1981

008/07-10 1981

008/11-14 ####

260 ##$a[Darmstadt] :$bTetzlaff,$c1980 [i.e. 1981]


sd:198u

008/07-10 198u

008/11-14 ####

260 ##$aNew York :$bHaworth,$c[198-]


sd:19uu

008/07-10 19uu

008/11-14 ####

260 ##$aNew York :$bS.R.A.,$c[19--]


Miesto publikovania, výroby alebo zhotovenia (008/15-17)


Dvoj- alebo trojznakový abecedný kód označuje miesto publikovania, výroby alebo zhotovenia (realizácie). Kód miesta je prvkom prideleným agentúrou. Zdrojom kódu je MARC Kodovník krajín spravovaný Kongresovou knižnicou. Voľba kódu MARC vo všeobecnosti súvisí s informáciami v poli 260 (Vydavateľské údaje, distribúcia atď.). Kód zaznamenaný v 008/15-17 sa používa v spojitosti s poľom 044 (Kód krajiny výrobcu), ak sa na dokument/objekt vzťahuje viac ako jeden kód. Prvý kód v podpoli $a poľa 044 sa zaznamenáva v 008/15-17. Namiesto platného kódu sa môžu použiť tri výplňové znaky (| | |), ich použitie v 008/15-17 sa neodporúča. Údaje v tomto prvku poľa 008 sa používajú na účely vyhľadávania a zisťovania duplicity. Ak sa na pozíciách 008/15-17 použijú výplňové znaky, musia sa nimi obsadiť všetky pozície.

Dvojznakové kódy sú zarovnané doľava a nevyužitá pozícia obsahuje prázdne miesto (#). Pri dokumentoch/objektoch, ktoré sa nanovo vytlačili v pôvodnej veľkosti, vychádza kód z jurisdikcie, kde bol nový náklad (reprint) vydaný a nie z jurisdikcie súvisiacej s pôvodným miestom vydania. Pri zvukových záznamoch tento kód reprezentuje miesto, kde sa nachádza nahrávacia spoločnosť. Pre vizuálne dokumenty/objekty, ktoré sú originálne alebo historické grafické materiály, sa v tejto znakovej pozícii môže zaznamenať kód miesta, ak sa dajú dedukovať geografické informácie (napríklad pri fotografiách).


Ak hľadáme dokumenty podľa krajiny alebo štátu vydania, príkaz bude:


pp:SK

008/15-17 SK

260 ##$aMartin$bOsveta$c2004


pp:nyu

008/15-17 nyu

245 00$a[Portrait of Cyrus Patten] /$cAnson, New York.

260 ##$c1852.

[Samostatný nepublikovaný grafický dokument/objekt.]


Ak je zahrnutých viec miest, hlavné/prvé z nich sa kóduje v 008/15-17. Dodatočné kódy sa zaznamenávali v poli 044 (Kód krajiny výrobcu).

008/15-17 enk

260 ##$aLondon ;$aNew York :$bAcademic Press,$c1979.

044 ##$aenk$anyu

Poznámka:

Prvé miesto vydania alebo výroby nájdeme cez príkaz pp.

Druhé a ďalšie kódy krajín alebo miest vydania vyhľadáme tak, že príslušné oficiálne kódy za kódom krajiny MARC (Krajina MARC, kód, príkaz „km: „ alebo Krajina ISO, kód, príkaz „ki: “.


Jazyk (008/35-37)


008/35-37 spa

245 00$aRentabilidad bruta del inversionista en bolsa.$pBonos del tesoro.


Ak je možné aplikovať viac kódov jazyka, kód prevládajúceho jazyka sa zaznamenáva v 008/35-37, kódy všetkých jazykov, vrátane prevládajúceho, sa zaznamenávajú v poli 041 (Kód jazyka). Kód zaznamenaný v 008/35-37 je vždy ten istý, ako prvý kód v poli 041, podpoli $a.


008/35-37 rus

041 0#$arus$aeng

500 ##$aChiefly in Russian; with some contributions in English.


Ak neprevláda žiadny jazyk, kódy viacerých jazykov sa zaznamenávajú v abecednom poradí (podľa anglickej abecedy) v poli 041 a prvý z nich sa zaznamená v 008/35-37.


008/35-37 eng

041 0#$aeng$aspa

546 ##$aText in English and Spanish.


Pri vytváraní bibliografického záznamu pre preklad nejakého diela, v 008/35-37 sa uvádza kód jazyka prekladu, nie originálu. (Kód jazyka originálu sa zaznamenáva v podpoli $h poľa 041.)


008/35-37 eng

041 1#$aeng$hger

[Anglický preklad názvu v nemčine]


### - Prázdne miesta

Kód ### označuje, že dokument/objekt nemá žiaden spievaný, hovorený ani písomný textový obsah. Príkladmi takýchto dokumentov/objektov sú: 1) inštrumentálna alebo elektronická hudba; 2) zvukové záznamy pozostávajúce z neverbálnych zvukov; 3) vizuálne materiály bez hovoreného slova, tlačených nápisov, titulkov atď.; 4) počítačové súbory, ktoré obsahujú len strojový jazyk (napríklad COBOL) alebo kódy znakov (napríklad ASCII) používané v zdrojových programoch.


mul – Viac jazykov

Kód mul označuje, že dokument/objekt je viacjazyčný, žiadny jazyk nie je dominantný a katalogizujúca inštitúcia sa rozhodla nekódovať žiaden jazyk v 008/35-37.


sgn - Znakové jazyky

Kód sgn označuje, že primárnym komunikačným prostriedkom je znakový jazyk, napríklad kniha s obrázkami posunkami rúk pre každé písmeno nejakého znakového systému, alebo videozáznam s posunkovou rečou. Konkrétny systém znakového jazyka sa uvádza v poli 546 (Poznámka o jazyku) napríklad americký znakový jazyk (American Sign Language). Kódy pre sekundárne alebo súvisiace jazyky sa môžu uviesť v poli 041 (Kód jazyka).


008/35-37 sgn

041 0#$asgn$aeng

546 ##$aAmerican Sign Jazyk, with some text in English.


und - Neurčený

Kód und označuje, že jazyk dokumentu/objektu sa nedá určiť. Tento kód sa používa aj pre diela, ktorých obsah pozostáva z ľubovoľných slabík, “hmmkania” alebo iných človekom vydaných zvukov, pri ktorých nie je možné špecifikovať jazyk.


38 - Modifikovaný záznam

Jednoznakový abecedný kód označuje, či sú akékoľvek údaje v bibliografickom zázname bibliographic record je modifikáciou informácií, ktoré boli na katalogizovanom dokumente/objekte alebo ktoré boli určené na zahrnutie do strojom čitateľného záznamu. Takéto modifikácie zahŕňajú: latinizáciu údajov, ktoré pôvodne boli v nelatinkovom písme; nahradenie znakov, ktoré sa nedali konvertovať do strojom čitateľnej formy (napríklad špeciálne znaky ako ""); skrátenie záznamov, pretože objem údajov v nich prevyšoval maximálnu dĺžku záznamu povolenú systémom. Záznam sa nepovažuje za modifikovaný, ak ide o latinizáciu polí v zázname, ktoré nie sú prepisom údajov z dokumentu/objektu (napríklad heslá, adresa na predplatné atď.). Ekvivalenty MARC pre niektoré písmená používané v menej známych jazykoch využívajúcich latinku sa tiež nepovažujú za modifikáciu. Ak sa táto pozícia poľa 008 nekóduje, použije sa výplňový znak (|).


Prednosť kódov

Ak sa na bibliografický dokument/objekt vzťahuje viac kódov, určite vhodný kód podľa nasledujúcej tabuľky. Kódy sú uvedené v poradí, v akom sa majú uprednostniť, pričom kódy uvedené ako prvé majú prednosť pred kódmi, ktoré nasledujú po nich. Kód # má najvyššiu prioritu.

# Nemodifikovaný

s Skrátený

d Dashed-on informácie sa vynechali

x Chýbajúce znaky

r Celý v latinke, tlačený lístok nie je v latinke

o Celý v latinke, tlačený lístok je v latinke


# - Nemodifikovaný

Kód # označuje, že záznam sa nijako nemodifikoval (t.j. nie je skrátený a neobsahuje žiadne znaky, ktoré sa nedajú konvertovať do strojom čitateľnej formy).


d - Dashed-on informácie sa vynechali

Kód d označuje, že záznam MARC neobahuje "dashed-on" informácie nachádzajúce sa na príslušnej manuálnej kópii záznamu, buď preto, že dashed-on informácie sú zapísané ako osobitný záznam, zaznamenaný v poli 500 (Všeobecná poznámka), alebo preto, že sa vynechali. "Dashed-on" informácia je vo všeobecnosti stručný popis materiálu vzťahujúci sa na hlavný dokument/objekt, ktorý je katalogizovaný, ktorý sa nepovažuje za dostatočne dôležitý na to, aby sa katalogizoval osobitne. Technika "dashed-on" sa veľmi nepoužíva od zavedenia strojom čitateľných záznamov.


o - Celý v latinke, tlačený lístok je v latinke

Kód o označuje, že bibliografické údaje v zázname MARC sú úplne latinizované a všetky tlačené lístky sú tiež v latinke.


r - Celý v latinke, tlačený lístok nie je v latinke

Kód r označuje, že bibliografické údaje v zázname MARC sú úplne latinizované, ale tlačené lístky sú k dispozícii v pôvodnom písme.


s - Skrátený

Kód s označuje, že niektoré údaje, ktoré boli určené na zahrnutie v bibliografickom zázname, sa vynechali, pretože údaje presahovali maximálnu dĺžku povolenú systémom na vytvorenie alebo spracovanie záznamu. V systémoch s obmedzením dĺžky údajov sa skracuje na úrovni poľa alebo záznamu. Bibliografické záznamy MARC majú maximálnu dĺžku 99,999 znakov. (Viac informácií je v MARC 21 Špecifikácie štruktúry záznamu, znakových sád a výmenných médií.). Kód s sa v súčasných záznamoch používa zriedkavo.


x - Vynechané znaky

Kód x označuje, že záznam obsahoval znaky, ktoré sa nedali skonvertovať do strojom čitateľnej formy (napríklad náhodne sa vyskytujúce nelatinské znaky v záznamoch, ktoré sú prevažne v latinke, matematické symboly atď.). Poznámka: Mnohé inštitúcie sa rozhodli jednoducho latinizovať všetky nelatinské znaky vyskytujúce sa v bibliografických záznamoch. Technika reprezentácie špeciálnych znakov opisným výrazom sa často používa ako alternatíva k úplnému vynechaniu špeciálneho znaku (napríklad výraz "[kríž]" použitý v popise na reprezentáciu obrázku kríža, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť názvu). Je nepravdepodobné, že kód x je použitý v súčasných záznamoch.39 - Zdroj katalogizácie

Jednoznakový kód označuje pôvodný zdroj katalogizácie záznamu. Ak je zdroj katalogizácie známy, identifikuje sa v podpoli $a poľa 040 (Zdroj katalogizácie). Ak sa táto pozícia poľa 008 nekóduje, použije sa výplňový znak (|).


# - Národná bibliografická agentúra

Kód # označuje, že tvorcom pôvodných katalogizačných údajov je národná bibliografická agentúra (napríklad Kongresová knižnica v USA alebo Národná knižnica Kanady).


008/39 #

040 ##$aDLC$cDLC

[Záznam bol vytvorený a prepísaný Kongresovou knižnicou.]


008/39 #

040 ##$aDLC$cWvU$dWvU$dCU$dCStRLIN

[Záznam bol vytvorený a prepísaný Kongresovou knižnicou, prepísaný vo West Virginia University a modifikovaný vo West Virginia University, University of California and RUN.]


008/39 #

040 ##$aCaOONL$beng$cCaOONL

[Záznam bol vytvorený a prepísaný Národnou knižnicou Kanady.]


c - Program kooperatívnej katalogizácie

Kód c označuje, že tvorcom katalogizačných údajov je účastník programu kooperatívnej katalogizácie (iný ako národná bibliografická agentúra).


008/39 c

040 ##$aMH$cMH

[Online katalogizačný vstup od Harvard University Library v rámci Programu kooperatívnej katalogizácie.]


008/39 c

040 ##$aCaBVAU$cCaOONL

[Záznam vytvorený v Univ. of British Columbia a prepísaný Národnou knižnicou Kanady.]


d - Iný

Kód d označuje, že zdrojom katalogizačných údajov je organizácia, ktorá nie je národnou bibliografickou agentúrou, ani účastníkom Programu kooperatívnej katalogizácie.


008/39 d

040 ##$aWyU$cWyU

[Záznam bol vytvorený a prepísaný v University of Wyoming.]


008/39 d

040 ##$alEN$dCStRLIN$dMiU

[Záznam bol vytvorený v Northwestern University a modifikovaný v RUN a University of Michigan.]


u - Nie je známy

Kód u označuje, že tvorca katalogizačných údajov nie je známy. Tento kód sa použije, ak organizácia prepíše z neznámeho zdroja pochádzajúce manuálne katalogizačné údaje. V tomto prípade pole 040 nemá podpole $a a podpole $c obsahuje MARC kód prepisujúcej organizácie.


008/39 u

040 ##$cWMUW

[University of Wisconsin-Milwaukee je zodpovedná za popis obsahu a transkripciu pri katalogizácii z neznámeho zdroja.]


Biografia (008/34)


# Nejde o biografický materiál

a Autobiografia

b Biografia jednotlivca

c Kolektívna biografia

d Obsahuje biografické informácie

| Nekóduje sa


Forma kompozície (008/18-19)


an Hymny

bd Balady

bt Balety

bg Bluegrass

bl Blues

cn Kánony

ct Kantáty

cz Kancóny

cr Koledy

ca Ciaconna

cs Príležitostné skladby

cp Šanzóny, polyfonické

cc Žalmy, náboženské

cb Žalmy, iné

cl Chorálové prelúdiá

ch Chorály

eg Concerti grossi

co Koncerty

cy Country

df Tanečné formy

dv Divertimenti, serenády, cassatione, divertissementi a notturni

ft Fantázie

fm Folková hudba

fg Fúgy

gm Gospelová hudba

hy Chválospevy

jz Džez

md Madrigaly

mr Pochody

ms Omše

mz Mazurky

mi Menuety

mo Motetá

mp Filmová hudba

me Hudobné kabarety a komédie

mu Viac foriem

nc Nokturná

nn Neaplikovateľné

op Opery

or Oratóriá

ov Ouvertúry

pt Viachlasné piesne

ps Passacaglie

pm Pašie

pv Pavany

po Polonézy

pp Populárna hudba

pr Prelúdiá

pg Programová hudba

rg Ragtime

rp Rapsódie

rq Rekviem

ri Ricercary

re Rocková hudba

rd Rondá

sd Švorylky

sn Sonáty

sg Piesne

st Štúdie a cvičenia

su Suity

sp Symfonické poémy

sy Symfónie

tc Tokáty

ts Trio-sonáty

uu Nie je známa

vr Variácie

wz Valčíky

zz Iné

| Nekóduje saIlustrácie (008/18-21)


# Žiadne ilustrácie

a Ilustrácie

b Mapy

c Portréty

d Grafy, námorné, hviezdne mapy

e Plány

f Ilustrované listy

g Hudba, hudobniny

h Faksimile

i Erby

j Genealogické tabuľky

k Formuláre

l Vzory, ukážky, modely

m Zvukový disk, zvukové vlákno atď.

o Fotografie

p Iluminácie

| Nekóduje sa


Určenie - cieľoví používatelia (008/22)


Jednoznakový abecedný kód popisuje intelektuálnu úroveň cieľového používateľa, pre ktorého je materiál určený. Ak sa dokumenty/objekty s faktografickým obsahom považujú za vhodné pre viac cieľových používateľov, zaznamenáva sa kód primárnych cieľových používateľov. Ak má záznam v poli 521 (Poznámka o cieľových používateľoch), na pozícii 008/22 sa použije kód podľa informácie o veku alebo záujmovom stupni. Ak sa táto pozícia poľa 008 nekóduje, použije sa výplňový znak (|).


# – Neznámi alebo nešpecifikovaní

Kód # označuje, že cieľoví používatelia, pre ktorých je materiál určený, sú neznámi alebo nešpecifikovaní.


008/22 #

245 02$aA Consumer's guide to auto repair costs.


a – Predškolský vek (0-5 rokov)

Kód a označuje, že dokument/objekt je určený pre deti v predškolskom veku (t.j. deti vo veku 0 až 5 rokov).


b – Nižší školský vek (6-8 rokov)

Kód b označuje, že dokument/objekt je určený pre deti asi vo veku 6 až 8 rokov.


c – Školský vek (9-13 rokov)

Kód c označuje, že dokument/objekt je určený pre deti a mládež asi vo veku 9 až 13 rokov.


d – Stredoškolský vek (14-17 rokov)

Kód d označuje, že dokument/objekt je určený pre deti a mládež asi vo veku 14 až 17 rokov.


e - Dospelí

Kód e označuje, že dokument/objekt je určený pre dospelých.


f – Špecializované určenie

Kód f označuje, že dokument/objekt je určený pre úzko špecializovaných používateľov a charakter prezentácie robí dokument/objekt málo zaujímavý pre iných používateľov. Medzi príklady dokumentov/objektov s kódom f patria: 1) technické materiály určené pre špecializovaných používateľov; 2) dokumenty/objekty, ktoré sú určené pre obmedzenú skupinu používateľov – napríklad pre zamestnancov jedinej organizácie.


008/22 f

245 10$aMARC for library use.


g – Všeobecné určenie

Kód g označuje, že ide o dokument/objekt všeobecného záujmu, ktorý sa nezameriava na konkrétnych cieľových používateľov. Kód sa používa pre väčšinu umeleckých diel, ktoré nie sú vhodnejšie pokryté iným kódom.


008/22 g

245 10$aLetter from Peking :$ba novel.


j – Deti a mládež (0-15)

Kód j označuje, že dokument/objekt je určený pre deti a mládež až do veku 15 rokov alebo po 9. ročník školy. Tento kód sa použije vtedy, ak nie je potrebný špecifickejší kód pre cieľových používateľov.


008/22 j

650 #0$aGrizzly bear$xJuvenile literature.


008/22 j

  1. 00$aSaturday morning heroes ...


Forma dokumentu/objektu (008/23)


Jednoznakový abecedný kód špecifikuje formu materiálu dokumentu/objektu v ruke. Ak sa táto pozícia znaku 008 nekóduje, môže sa použiť výplňový znak (|), avšak neodporúča sa to, pretože informácia o forme dokumentu/objektu sa používa často pri vyhľadávaní a zisťovaní duplicitných záznamov.


# - Žiadna z uvedených

Kód # označuje, že dokument/objekt nie je špecifikovaný žiadnym z ďalších kódov.


a - Mikrofilm

Kód a označuje, že dokument/objekt je mikrofilm.


b - Mikrofiš

Kód b označuje, že dokument/objekt je mikrofiš.


008/23 b

300 ##$a1 mikrofiš ;$c10 x 15 cm.


c - Mikrotlač

Kód c označuje, že dokument/objekt je mikrotlač (nepriehľadná mikroforma).


d – Zväčšená tlač

Kód d označuje, že dokument/objekt je vo formáte zväčšenej tlače.


008/23 d

250 ##$aZväčšené písmo tlače


f – Braillovo písmo

Kód f označuje, že dokument/objekt je v Braillovom písme.


r - Bežná tlačená reprodukcia

Kód r označuje, že dokument/objekt je reprodukcia v bežnej, voľným okom čitateľnej tlači, akou je napríklad fotokópia.


008/23 r

500 ##$aPhoto-reproduction of 1963 edition.


s - Elektronická

Kód s označuje, že dokument/objekt je určený na spracovanie počítačom. Dokument/objekt môže byť na nosiči, ktorý je sprístupňovaný buď priamo alebo na diaľku, v niektorých prípadoch vyžaduje použitie periferálnych zariadení pripojených k počítaču (napríklad mechanika na prehrávanie CD-ROM). Tento kód sa nepoužíva pre dokumenty/objekty, ktoré nevyžadujú použitie počítača (napríklad hudobné kompaktné disky, videodisky).


Povaha obsahu (008/24-27)


Jednoznakové abecedné kódy označujú, že dokument/objekt obsahuje určité typy materiálov. Špecifický kód sa spravidla používa len vtedy, ak kód typu materiálu reprezentuje významnú časť dokumentu/objektu. Informácie pre tieto pozície znakov sa zvyčajne odvodzujú z iných oblastí bibliografického záznamu (napríklad pole 245 (Názov), polia 5XX (Poznámka) alebo polia 6XX (Pridaný vstup - predmet)). Zaznamenať sa môžu až štyri kódy v abecednom poradí. Ak sa pridelia menej ako štyri kódy, zarovnávajú sa doľava a nevyužité pozície obsahujú prázdne miesta (#). Ak dokumentu/objektu vyhovuje viac kódov, vyberú sa štyri najdôležitejšie. Ak nevyhovujú žiadne kódy, všetky pozície obsahujú prázdne miesta (####). Ak sa tieto pozície poľa 008 nekódujú, použijú sa štyri výplňové znaky (||||).


# - Povaha obsahu nie je špecifikovaná

Kód # označuje, že povaha obsahu of dokumentu/objektu nie je špecifikovaná. Ak sa v 008/24 použije #, nasledujú po ňom tri ďalšie prázdne miesta.


008/24 ####

245 14$aThe responsibilities of leadership /$c ...

[Povaha obsahu neuvedená.]


a - Abstrakty/zhrnutia

Kód a označuje, že dokument/objekt obsahuje abstrakty alebo zhrnutia iných publikácií. Tento kód sa nepoužíva, ak publikácia obsahuje abstrakt alebo zhrnutie jej vlastného obsahu.


b - Bibliografie

Kód b označuje, že celý dokument/objekt alebo jeho časť je bibliografia alebo bibliografie. Tento kód sa používa len vtedy, ak je bibliografia natoľko významná, aby sa spomenula v bibliografickom zázname. Poznámka: Pretože bibliografie tvoria súčasť definície kódu n, kód b sa nepoužíva, ak je prítomný kód n.


008/24 ####

500 ##$aBibliografia: s. 104-177.


c - Katalógy

Kód c označuje, že dokument/objekt je katalóg. Patria sem aj zoznamy zberateľských predmetov, napr. známok a mincí, alebo obchodné katalógy atď. Pri katalógoch kníh, zvukových záznamov alebo filmov (pohyblivých obrázkov) sa s spolu s kódom c uvádza aj kód b (Bibliografie), kód k (Diskografie) alebo kód q (Filmografie).


d - Slovníky

Kód d označuje, že dokument/objekt obsahuje slovník, heslár alebo zemepisný slovník. Podobné dokumenty sa kódujú ako registre (kód i). Monografické biorafické slovníky sa kódujú ako súborná biografia (kód c) v 008/34 (Biografia), nie ako slovníky.


008/24 d###

245 10$aDictionnaire de la langue québécoise.


e - Encyklopédie

Kód e označuje, že dokument/objekt je encyklopédia alebo encyklopedické spracovanie špecifickej témy.


f - Príručky

Kód f označuje, že dokument/objekt je príručka.


g – Právnické články

Kód g označuje, že dokument/objekt zahŕňa podstatné články s právnou tematikou, napríklad články publikované v prehľadoch právnických škôl


008/24 gl##

245 10$aLaws of the land interpreted :$bcompendium of contemporary law with analyses and commentary /$cedited by ...


i - Registre

Kód i označuje, že dokument/objekt je registrom (indexom) k bibliografickému materiálu, ktorý je iný ako samotný dokument/objekt. Kód i sa nepoužíva, ak publikácia obsahuje register (index) k jej vlastnému obsahu.


j - Patentový dokument

Kód j označuje, že dokument/objekt obsahuje podrobný opis vynálezu alebo objavu nového a užitočného procesu, stroja, výrobného procesu, zloženia hmoty, alebo ich vylepšení. Patentový dokument môže byť jedným z viacerých druhov dokumentov: patent alebo podobný (napríklad osvedčenie o vynáleze), patentová prihláška (domáca, zahraničná, prednostná atď.), alebo pokračovanie/oddiel jedného z vyššie uvedených dokumentov.


k - Diskografie

Kód k označuje, že celý dokument/objekt alebo jeho významnú časť tvorí diskografia alebo discografie, alebo iná bibliografia zaznamenaného zvuku. Kód sa používa len vtedy, ak je diskografia dosť dôležitá na to, aby sa spomenula v bibliografickom zázname. Diskografiám, ktoré sú zároveň aj katalógmi, sa dávajú obidva kódy k a c.


008/24 bkq#

504 ##$aBibliografia: s. 80-84.

504 ##$aDiskografia: s. 85-97.

504 ##$aFilmografia: s. 98-101.


l – Legislatíva

Kód l označuje, že dokument/objekt obsahuje úplné alebo čiastočné texty ustanovení legislatívnych orgánov, publikovaných buď vo forme štatútu alebo vo forme zákonníka. Kód l sa používa aj vtedy, ak dielo obsahuje texty podzákonných predpisov vydaných výkonnými alebo administratívnymi agentúrami.


m – Diplomové a iné kvalifikačné práce

Kód m označuje, že dokument/objekt je diplomová práca (thesis), dizertačná práca, alebo dielo vytvorené na splnenie požiadaviek na dosiahnutie akademickej hodnosti alebo osvedčenia.


n - Prehľady literatúry podľa predmetu

Kód n označuje, že dokument/objekt sa skladá z autorských prieskumov, ktoré zhrňujú to, čo sa publikovalo na nejakú tému, zvyčajne so zoznamom odkazov buď v rámci diela alebo ako bibliografia. Poznámka: Pretože bibliografie sú zahrnuté ako súčasť definície kódu n, kód b (Bibliografie) by sa nemal zaznamenávať, ak je prítomný kód n.


o - Recenzie

Kód o označuje, že dokument/objekt sa celkovo venuje kritike zverejnených diel alebo predstavení (napríklad kníh, filmov, zvukových záznamov, divadla).


p – Programované texty

Kód p označuje, že dokument/objekt je programovaný text.


q - Filmografie

Kód q označuje, že celý dokument/objekt alebo jeho významná časť je filmografia. Kód sa používa len vtedy, ak je filmografia dosť podstatná na to, aby sa spomenula v bibliografickom zázname. Pri filmografiách, ktoré sú aj katalógmi, sa uvádzajú kódy q a c (Katalógy).


008/24 bkq#

504 ##$aBibliography: p. 80-84.

504 ##$aDiskography: p. 85-97.

504 ##$aFilmography: p. 98-101.


r - Adresáre

Kód r označuje, že dokument/objekt je adresár alebo register osôb alebo organizácií. Monografické biografické slovníky sa kódujú ako súborná biografia (kód c) v 008/34 (Biografia) a nie ako adresáre.


s - Štatistiky

Kód s označuje, že dokument/objekt alebo jeho významná časť je súbor štatistických údajov na určitú tému. Kód sa nepoužíva pre diela o štatistickej metodológii.


t - Technické správy

Kód t označuje, že dokument/objekt obsahuje technickú správu. Ide o dielo, ktoré je výsledkom vedeckého skúmania alebo technického vývoja, skúšania alebo hodnotenia, prezentované vo forme vhodnej na rozširovanie príslušnej technickej komunite.


u – Štandardy/špecifikácie

Kód v označuje, že dokument/objekt je medzinárodná, národná alebo priemyselná norma alebo špecifikácia, ktorá presne stanovuje požiadavky na proces alebo službu.


v - Právne prípady a poznámky k prípadom

Kód v označuje, že dokument/objekt obsahuje rozpravy, napríklad sekcie s komentármi ku prípadom v prehľadových publikáciách právnických škôl, o konkrétnych právnych prípadoch, vo veci ktorých sa rozhodlo alebo sa má rozhodnúť súdmi alebo administratívnymi úradmi.


w – Zbierky a výťahy súdnych rozhodnutí

Kód w označuje, že dokument/objekt obsahuje texty rozhodnutí súdov alebo administratívnych agentúr. Kód sa použije aj vtedy, ak dielo obsahuje výťahy takýchto rozhodnutí.


z - Zmluvy

Kód z označuje, že dokument/objekt je zmluva alebo dohoda dojednaná medzi dvomi alebo viacerými partnermi na prekonanie sporu, vytvorenie vzťahu, zaručenie práva atď.

Povaha celého diela (008/24)


# Nešpecifikovaná

a Abstrakty/zhrnutia

b Bibliografie

c Katalógy

d Slovníky

e Encyklopédie

f Príručky

g Právnické články

h Biografia

i Registre

k Diskografie

l Legislatíva

m Diplomové a iné kvalifikačné práce

n Prehľady literatúry podľa predmetu

o Recenzie

p Programované texty

q Filmografie

r Adresáre

s Štatistiky

t Technické správy

u Štandardy/špecifikácie

v Právne prípady a poznámky k prípadom

w Zbierky a výťahy súdnych rozhodnutí

z Zmluvy

| Nekóduje sa

SE Frekvencia (008/18)


# Frekvencia sa nedá určiť

a Ročná

b Dva krát za mesiac

c Dva krát za týždeň

d Denná

e Raz za dva týždne

f Raz za pol roka

g Raz za dva roky

h Raz za tri roky

i Tri krát za týždeň

j Tri krát za mesiac

k Priebežne aktualizované

m Raz za mesiac

q Štvrťročná

s Dva krát za mesiac

t Tri krát za rok

u Nie je známa

w Týždenná

z Iná

| Nekóduje sa

SE Pravidelnosť zdroja na pokračovanie (008/19)


n Normalizovaná nepravidelnosť

r Pravidelný

u Nie je známa

x Úplne nepravidelný

| Nekóduje sa

SE Typ zdroja na pokračovanie (008/21)


# Žiadne z uvedených

d Aktualizovaná databáza

l Aktualizované voľné listy

m Monografická edícia

n Noviny

p Periodikum

w Aktualizované webové sídlo

| Nekóduje sa

SE Forma originálneho dokumentu/objektu (008/22)


# Žiadna z uvedených

a Mikrofilm

b Mikrofiš

c Mikrotlač

d Zväčšená tlač

e Novinový formát

f Braillovo písmo

s Elektronická forma

| Nekóduje sa

SE Forma dokumentu/objektu (008/23)


# Žiadna z uvedených

a Mikrofilm

b Mikrofiš

c Mikrotlač

d Zväčšená tlač

f Braillovo písmo

r Bežná tlačená reprodukcia

s Elektronická

| Nekóduje sa

SE Povaha celého diela (008/24)


# Nešpecifikovaná

a Abstrakty/zhrnutia

b Bibliografie

c Katalógy

d Slovníky

e Encyklopédie

f Príručky

g Právnické články

h Biografia

i Registre

k Diskografie

l Legislatíva

m Diplomové a iné kvalifikačné práce

n Prehľady literatúry podľa predmetu

o Recenzie

p Programované texty

q Filmografie

r Adresáre

s Štatistiky

t Technické správy

u Štandardy/špecifikácie

v Právne prípady a poznámky k prípadom

w Zbierky a výťahy súdnych rozhodnutí

z Zmluvy

| Nekóduje sa


SE Povaha obsahu (008/25-27)


# Nie je špecifikovaná

a Abstrakty/zhrnutia

b Bibliografie

c Katalógy

d Slovníky

e Encyklopédie

f Príručky

g Právnické články

h Biografia

i Registre

k Diskografie

l Legislatíva

m Diplomové a iné kvalifikačné práce

n Prehľady literatúry podľa predmetu

o Recenzie

p Programované texty

q Filmografie

r Adresáre

s Štatistiky

t Technické správy

u Štandardy/špecifikácie

v Právne prípady a poznámky k prípadom

w Zbierky a výťahy súdnych rozhodnutí

z Zmluvy

| Nekóduje sa


SE Vládna publikácia (008/28)


# Nie je vládna publikácia

a Autonómna alebo poloautonómna súčasť

c Multilokálna

f Federálna/Národná

i Medzinárodná medzivládna

l Lokálna

m Publikácia viacerých štátov

o Vládna publikácia-úroveň neurčená

s Štátna, provinčná, územná, závislá atď.

u Nie je známe, či dokument/objekt je vládnou publikáciou

z Iná

| Nekóduje sa

Konferenčná publikácia (008/29)


0 Nie je konferenčná publikácia

1 Konferenčná publikácia

| Nekóduje sa

Vládna publikácia (008/28)


Jednoznakový abecedný kód označuje, či sa dokument/objekt publikoval alebo nepublikoval medzinárodným, národným, provinčným, štátnym alebo miestnym správnym orgánom (agentúrou, úradom), jeho podjednotkou, alebo pre potreby takéhoto orgánu alebo podjednotky, a ak áno, opisuje aj príslušnú jurisdikčnú úroveň orgánu. Jednotky správy a ich podjednotky sa považujú za vládne orgány bez ohľadu na to, pod akými záhlaviami sú zapísané (t.j. či sú zapísané pod jurisdikciou alebo nie). V bibliografickom zázname nemusí byť správny orgán hlavným alebo pridaným vstupom, mal by sa však uviesť ako vydavateľ v oblasti pre údaje o vydavateľstve, distribúcii a pod., alebo ako moc, ktorá sa pričinila o to, že sa dokument/objekt vydal (zvyčajne sa predpokladá, že správny orgán zodpovedá za obsah diela). Pri pochybnostiach považujte dokument/objekt za vládnu publikáciu. Ak sa táto pozícia v 008 nekóduje, použije sa výplňový znak (|).


Pravidlá pre niektoré typy publikácií


Socialistické krajiny – Kódovanie všetkých dokumentov/objektov, ktoré sa vydali v socialistických krajinách ako vládne publikácie, by obmedzilo užitočnosť tohto údaja, preto by sa mal používať len pri rovnakom type orgánov, ktoré by sa považovali za vládu v nesocialistickej krajine. Pri tomto spôsobe kódovania dokumentov/objektov považujte v prípade pochybností daný dokument/objekt za vládnu publikáciu.


Dve úrovne – Ak sa dokument/objekt publikoval spoločne orgánmi na dvoch rôznych úrovniach, zaznamenajte kód vyššej úrovne správy.


Akademické publikácie – V USA sa dokumenty/objekty publikované akademickými inštitúciami považujú za vládne publikácie, ak sú tieto inštitúcie zriadené alebo riadené vládou.


Univerzitné vydavateľstvá - V USA sa dokumenty/objekty publikované univerzitnými vydavateľstvami považujú za vládne publikácie, ak sú príslušné vydavateľstvá vytvorené alebo riadené vládou (napríklad vydavateľstvá štátnych univerzít).


# - Nie je vládna publikácia

Kód # označuje, že dokument/objekt nie je vydaný vládnym orgánom alebo pre jeho potreby.


008/28 #

110 2#$aInternational Comparative Literature Association.


008/28 #

260 ##$aNew York :$bMacmillan,$c1983.


a - Autonómna alebo poloautonómna časť

Kód a označuje, že dokument/objekt je vydaný vládnym orgánom autonómnej alebo poloautonómnej časti krajiny, alebo pre jeho potreby.


008/28 a

110 1#$aSabah.


c - Multilokálna

Kód c označuje, že dokument/objekt je vydaný alebo produkovaný multilokálnou jurisdikciou, ktorá je definovaná ako regionálna kombinácia jurisdikcií na úrovni nižšej ako je štátna, alebo pre jej potreby.


008/28 c

110 2#$aHouston Independent School District.


f - Federálna/Národná

Kód f označuje, že dokument/objekt je vydaný alebo vyrobený federálnym alebo národným vládnym orgánom (napríklad suverénny národ, Kanada) alebo pre jeho potreby. Kód f sa používa pre vlády Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska. Kód f sa používa aj pre kmene Amerických Indiánov.


008/28 f

110 2#$aNational Agricultural Library.


i - Medzinárodná medzivládna

Kód i označuje, že dokument/objekt je vydaný alebo vyrobený medzinárodným medzivládnym orgánom, alebo pre jeho potreby.


008/28 i

110 2#$aUnited Nations.$bSecretary-General.


l - Lokálna

Kód l označuje, že dokument/objekt je vydaný alebo vyrobený jurisdikciou miestnej správy, akou je mesto, okres, obec atď.


008/28 l

110 1#$aMexico City (Mexico)


m - Publikácia viacerých štátov

Kód m označuje, že dokument/objekt je vydaný alebo vyrobený kombináciu regionálnych jurisdikcií na úrovni štátu, provincie, územia atď.


008/28 m

110 2#$aCouncil of State Governments.


o - Vládna publikácia-bez určenia úrovne

Kód o označuje, že dokument/objekt je vydaný alebo vyrobený vládnym orgánom alebo pre jeho potreby, ale jeho jurisdikčnú úroveň nie je možné určiť.


s - Štátna, provinčná, územná, závislá atď.

Kód s označuje, že jurisdikčná úroveň vládneho orgánu je štátna, provinčná, územná alebo iná odvodená jurisdikcia.


008/28 s

110 1#$aVirginia.$bGovernor.


u - Nie je známa, či dokument/objekt je vládnou publikáciou

Kód u označuje, že skutočnosť, či dokument/objekt je alebo nie je vydaný vládnou agentúrou alebo pre jej potreby, nie je známa.


z - Iná

Kód z označuje taký typ vládnej publikácie, pre ktorý sa nehodí žiaden z ďalších definovaných kódov.

Literárna forma (008/33)


Jednoznakový kód sa používa na označenie literárnej formy dokumentu/objektu. Číselné kódy 0 a 1 poskytujú všeobecnú identifikáciu, či dokument/objekt je fikciou (umeleckou literatúrou). Špecifické literárne formy sa identifikujú abecednými kódmi. Ak sa táto pozícia znaku poľa 008 nekóduje, použije sa výplňový znak (|).


0 - Nie je literatúra (ďalej nešpecifikované)

Kód 0 označuje, že dokument/objekt nie je (umelecké) literárne dielo a že sa nevyžaduje ďalšia identifikácia literárnej formy.


008/33 0

100 1#$aClarke, Mary,$d1923-

245 10$aBallet in art :$bfrom the Renaissance to the present ...


1 - Je literatúra (ďalej nešpecifikované)

Kód 1 označuje, že dokument/objekt je (umelecké) literárne dielo a že sa nevyžaduje ďalšia identifikácia literárnej formy.


008/33 1

100 1#$aDalgliesh, Alice,$d1893-

245 14$aThe bears on Hemlock Mountain ...

650 #l$aBears$xFiction.


c – Komiks, kreslený príbeh

Kód c označuje, že dokument/objekt je komiks, kreslený príbeh.


d - Drámy

Kód d označuje, že dokument/objekt je dramatické dielo.


e - Eseje

Kód e označuje, že dokument/objekt je esej.


f - Romány

Kód f označuje, že dokument/objekt je román.


h - Humor, satira atď.

Kód h označuje, že dokument/objekt je humorné dielo, satira alebo podobná literárna Forma.


i - Listy

Kód i označuje, že dokument/objekt je jediný list alebo zbierka korešpondencie.


j - Poviedky

Kód j označuje, že dokument/objekt je poviedka alebo zbierka poviedok.


m - Zmiešané formy

Kód m označuje, že dokument/objekt reprezentuje rôzne literárne formy (napríklad poézia a poviedky).


p - Poézia

Kód p označuje, že dokument/objekt je poézia alebo zbierka poézie.


s – Reči, prejavy

Kód s označuje, že dokument/objekt je prejavom alebo zbierkou prejavov.


u - Nie je známe

Kód u označuje, že literárna forma dokumentu/objektu je neznáma.

1 DK: Aktuálny stav v systéme Virtua. Červenou farbou sú označené návrhy, ktoré dala Mgr. Jarka Majerová. Doplnené v profileri.