Vyhl'adávanie


Všetky dokumenty

Knihy

Seriály

Články

Elektronické zdroje

Mapy

Hudba

Mikrofilmy

Vizuálny materiál

Zmiešaný materiál

Adresár knižníc SR

Staré tlače (1477-1830)

Súborny katalóg periodík


Dokumenty k systému VirtuaBezpečnostné ustanovenie

Základné upozornenie

Naša organizácia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia a máme vypracovaný Bezpečnostný projekt podľa zákona 428/2002 Z.z..

Ak sa na ochranu vašich kônt a osobných údajov používa heslo, je vašou zodpovednosťou uchovávať toto heslo dôverné. Tieto údaje s nikým nezdieľajte. Ak zdieľate počítač s niekým iným, mali by ste sa vždy pred opustením lokality alebo služby odhlásiť, aby sa ochránili vaše údaje pred nasledujúcimi používateľmi.

Prehliadače štandardne uchovávajú vaše prihlasovacie údaje, ktoré majú slúžiť ku komfortnejšiemu a rýchlejšiemu prihláseniu používateľa na konkrétnu zabezpečenú stránku. Dočasné súbory cookie sú malé textové súbory, pomocou ktorých ukladajú webové stránky vo vašom počítači rôzne informácie o vás a vašich preferenciách. Niektoré webové stránky ukladajú v súboroch cookie meno používateľa a heslo alebo iné osobné údaje, na základe ktorých je možné používateľa identifikovať. V prípade, že súbor cookie odstránite, budete musieť pravdepodobne túto informáciu pri ďalšej návšteve webovej stránky zadať znovu.

V prípade, že sa nachádzate v neznámom prostredí, alebo nesedíte za vlastným počítačom v záujme ochrany vašich citlivých údajov a na zabránenie neoprávneného prístupu do knižničného systému vymažte dočasné súbory (cookies) v nastaveniach prehliadača.

Odstránenie dôverných súborov a cookie v prehliadači Internet Explorer

1. V programe Internet Explorer kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prechádzania.
2. Vyberte minimálne príkazy Vymazať súbory cookie a Vymazať heslá.

Odstránenie dôverných súborov a cookie v prehliadači Mozilla Firefox

1. V programe Mozilla Firefox kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Vymazať dôverné dáta, alebo stlačte kombináciu kláves Ctrl+Shift+Del.
2. Na karte zaškrtnite všetky položky a vyberte Vymazať dôverné dáta.

Odstránenie dôverných súborov a cookie v prehliadači Opera

1. V programe Opera kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Vymazať súkromné dáta.
2. Na karte vyberte položku Podrobné voľby.
3. Zaškrtnite všetky položky a vyberte Vymazať.
Copyright © 2011 Slovenská národná knižnica. Všetky práva vyhradené www.kis3g.sk | webmaster(at)kis3g.sk | design: Michelle Kožuchová Bajema