Vyhl'adávanie


Všetky dokumenty

Knihy

Seriály

Články

Elektronické zdroje

Mapy

Hudba

Mikrofilmy

Vizuálny materiál

Zmiešaný materiál

Adresár knižníc SR

Staré tlače (1477-1830)

Súborny katalóg periodík


Dokumenty k systému VirtuaAktuality

2012

Darina Janovská: MVS v KIS Virtua na príklade SNK (pdf)

Darina Janovská: Odborný seminár o MVS v knižniciach s KIS Virtua (pdf)

SNK bude spolupracovať na projekte Europeana 1914 – 1918 (doc)

Darina Janovská: Pracovná porada o výpožičných službách v KIS Virtua (pdf)

Vysvetlenie k zameraniu dopytových projektov digitalizácie textových materiálov (pdf)

Miloš Kovačka: Juraj Tranovský (Tranoscius L. Mikuláš) (pdf)

Nevrátené knihy končia aj na súdoch (doc)


2011

Zápisnica zo zasadnutia participantov KIS3G dňa 12.9.2011 (pdf)

Prezenčná listina (pdf)

Prezentácia prof. Katuščáka a Ing. Dziváka - Digitálna knižnica a digitálny archív (pps)

Rodí sa národná digitálna knižnica - rozhovor s GR SNK Dušanom Katuščákom

Stretnutie participantov Projektu KIS3G - PhDr. Eleonóra Janšová (Bulletin SAK, roč. 19, č. 3/2011)

Čitatelia v Poprade môžu vrátiť knihy už aj cez bibliobox

Sekcia integrované konzervačné a digitalizačné centrum a informačné a komunikačné technológie SNK
Európska knižnica

Vyhľadávanie v Európskych národných knižniciachEurópska digitálna knižnica

Slovenská digitálna knižnica

Europeana

Memoria slovaca
Copyright © 2011 Slovenská národná knižnica. Všetky práva vyhradené www.kis3g.sk | webmaster(at)kis3g.sk | design: Michelle Kožuchová Bajema