Vyhl'adávanie


Všetky dokumenty

Knihy

Seriály

Články

Elektronické zdroje

Mapy

Hudba

Mikrofilmy

Vizuálny materiál

Zmiešaný materiál

Adresár knižníc SR

Staré tlače (1477-1830)

Súborny katalóg periodík


Dokumenty k systému VirtuaO projekteNávštevnosť webovej stránky projektu KIS3G (www.kis3g.sk)

Návštevnosť - https://www.kis3g.sk/ - patrí medzi dôležité ukazovatele úspešnosti realizácie projektu.
Monitoring návštevnosti - https://www.kis3g.sk/ - od októbra 2013 zabezpečuje SNK vo vlastnej réžii.
Podrobné štatistiky (tzv. mesačné reporty) návštevnosti webovej stránky projektu KIS3G sú zverejnené na: https://www.kis3g.sk/dokumenty/naj.html.
Priemerný mesačný počet návštev na www.kis3g.sk bol 85 894. Za obdobie od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014 bolo  realizovaných 2 294 863  všetkých výpožičiek (absenčných aj prezenčných monografií)

Merateľný ukazovateľ Stav k 31.12.2014
(Počet bibliografických záznamov)
Clas01: Súborný katalóg monografií a článkov SR 3 742 523
Clas02: Súborný katalóg periodík SR 73 375
Clas05: Lokálny katalóg UKB 520 734
Spolu 4 336 632

SNK je od 1.7. 2006 riadnym členom Európskej knižnice (The European Library)
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html.
Odkaz na Európsku knižnicu je prístupný aj na stránke https://www.kis3g.sk/
Európska knižnica je medzinárodná informačná online služba (portál), ktorá poskytuje prístup k bibliografickým a digitálnym zdrojom (knihy, noviny, časopisy, zvukové záznamy) v súčasnosti cca v 43 národných knižníc Európy v 20 jazykoch.Copyright © 2011 Slovenská národná knižnica. Všetky práva vyhradené www.kis3g.sk | webmaster(at)kis3g.sk | design: Michelle Kožuchová Bajema