Search menu


All documents

Books

Series

Articles

Electronic resources

Maps

Music

Microfilms

Visual material

Mixed material

Directory of libraries in SR

Old prints (1477-1830)

Union catalog of periodicals


Documents of the system VirtuaNews

2012

Darina Janovská: MVS v KIS Virtua na príklade SNK (pdf)

Darina Janovská: Odborný seminár o MVS v knižniciach s KIS Virtua (pdf)

SNK bude spolupracovať na projekte Europeana 1914 – 1918 (doc)

Darina Janovská: Pracovná porada o výpožičných službách v KIS Virtua (pdf)

Vysvetlenie k zameraniu dopytových projektov digitalizácie textových materiálov (pdf)

Miloš Kovačka: Juraj Tranovský (Tranoscius L. Mikuláš) (pdf)

Nevrátené knihy končia aj na súdoch (doc)


2011

Zápisnica zo zasadnutia participantov KIS3G dňa 12.9.2011 (pdf)

Prezenčná listina (pdf)

Prezentácia prof. Katuščáka a Ing. Dziváka - Digitálna knižnica a digitálny archív (pps)

Rodí sa národná digitálna knižnica - rozhovor s GR SNK Dušanom Katuščákom

Stretnutie participantov Projektu KIS3G - PhDr. Eleonóra Janšová (Bulletin SAK, roč. 19, č. 3/2011)

Čitatelia v Poprade môžu vrátiť knihy už aj cez bibliobox

Sekcia integrované konzervačné a digitalizačné centrum a informačné a komunikačné technológie SNK
European Library

Search in European national librariesEuropean digital library

Slovak digital library

Europeana

Memoria slovaca
Copyright © 2011 Slovak National Library. All rights reserved www.kis3g.sk | webmaster(at)kis3g.sk | design: Michelle Kožuchová Bajema