TEL-ME-MOR
 

Vitajte na webovom sídle projektu TEL-ME-MOR!

TEL-ME-MOR je projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 6. rámcového programu a programu Technológie informačnej spoločnosti (IST, slovensky TIS). Projekt začal 1. februára 2005 s celkovým cieľom stimulovať a umožňovať účasť organizácií z nový členský štátov Európskej únie v projektoch podporovaných v oblasti Technológií informačnej  spoločnosti.

V súlade s jeho hlavnými cieľmi obsahuje toto sídlo okrem informácií o aktivitách a výsledkoch projektu prezentuje informácie o príležitostiach pre nové členské štáty zúčastniť sa v budúcich európskych projektoch v sektoroch kultúrneho dedičstva a vzdelávania programu Technológie informačnej spoločnosti.

Ak ste z nového členského štátu a máte záujem prečítať si o TEL-ME-MOR a o možnostiach zúčastniť sa na budúcich projektoch v rozšírenej Európe vo vlastnom alebo inom jazyku, kliknite sem alebo na linku 'Lokálne webové sídla' v menu naľavo.

Novinky projektu

TEL-ME-MOR politická konferencia
Politická konferencia na vysokej úrovni sa bude konať v Tallinn, Estonia, v dňoch 19-20.októbra 2006.
Viac
Publikované: 27.marca 2006

TEL-ME-MOR workshop v Ljubljana
Posledný regionálny worshop expertov sa konal v hlavnom meste Slovinska v dňoch 18-19. mája 2006.
Viac
Publikované: 22.máj 2006

TEL-ME-MOR workshop v Budapešti
Druhý regionálny workshop sa konal v Budapešti v dňoch 8–9.mája 2006.
Viac
Publikované: 12. máj 2006

Aktuality EÚ

Seminár o európskych projektoch ICT
Seminár pripravovaný pre 7. rámcový program sa bude konať v Bruseli, 16.mája 2006.
Viac
Publikované: 28 .apríl 2006

PrestoSpace workshop
Workshop na tému "Továreň na uchovávanie" sa uskutoční vo Viedni, 18.mája 2006.
Viac
Publikované: 28 .apríl 2006

Amazon Media Gateway Programme
Amazon.com ohlásil novú iniciatívu digitalizácie v minulosti nedostupného obrazového obsahu.
Viac
Publikované: 27 .apríl 2006