Sigly

Adresa, na ktorej možno vyhľadávať sigly (lokačné značky) inštitúcií a inštitúcie podľa viacerých selekčných hľadísk

 

https://omicron.ulib.sk/ALEPH/-/start/adr01

 

BA001

Názov  : Univerzitná knižnica v Bratislave

Adresa : 814 17  Bratislava 1, Michalská 1

 

BA002

Názov  : Centrum vedeckotechnických informácií SR

Adresa : 812 23  Bratislava 1, Nám. slobody 19

 

BA003

Názov  : Ústredná knižnica SAV

Adresa : 814 67  Bratislava 1, Klemensova 19

 

BA004

Názov  : Ekonomická univerzita

         Slovenská ekonomická knižnica

Adresa : 852 35  Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1

 

BA005

Názov  : Slovenská pedagogická knižnica

Adresa : 851 01  Bratislava 5, Hálova 6

 

BA006

Názov  : Slovenská lekárska knižnica

Adresa : 811 09  Bratislava 1, Lazaretská 1

 

BA007

Názov  : Slovenské národné múzeum

         Knižnica

Adresa : 810 06  Bratislava, Vajanského nábr. 2, P.O. Box 13

 

BA009

Názov  : Univerzitná knižnica v Bratislave

         Rakúska knižnica

Adresa : 814 17  Bratislava 1, Michalská 1

 

BA013

Názov  : Výskumný ústav vodného hospodárstva

         referát vedecko-technických informácií, odd.

         knižnično-informačných služieb

Adresa : 812 49  Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5

 

BA014

Názov  : Inštitút informatiky a štatistiky

         knižnica

Adresa : 842 21  Bratislava 4, Dúbravská cesta 3

 

BA015

Názov  : Výskumný ústav papiera a celulózy

         úsek Slovenský drevársky výskumný ústav

         vedecká knižnica

Adresa : 811 04  Bratislava 4, Lamačská 1

 

BA016

Názov  : Stredisko pre štúdium práce a rodiny

         Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany

Adresa : 812 41  Bratislava, Špitalská 6

 

BA102

Názov  : SAV

         Botanický ústav

         ZIS

Adresa : 845 23  Bratislava 4, Dúbravská cesta 14

 

BA104

Názov  : SAV

         Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky

         knižnica

Adresa : 811 05  Bratislava, Šancová 56

 

BA105

Názov  : SAV

         Elektrotechnický ústav

         knižnica

Adresa : 841 04  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA106

Názov  : SAV

         Ústav experimentálnej endokrinológie

         knižnica

Adresa : 833 06  Bratislava 37, Vlárska 3

 

BA107

Názov  : SAV

         Filozofický ústav

Adresa : 813 64  Bratislava, Klemensová 19

 

BA108

Názov  : SAV

         Fyzikálny ústav

         knižnica

Adresa : 842 28  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA109

Názov  : SAV

         Geofyzikálny ústav

         odd. geomagnetizmu, gravimetirie a geodynamiky, seizmológie

         knižnica

Adresa : 845 28  Bratislava 45, Dúbravská cesta 9

 

BA110

Názov  : SAV

         Geografický ústav

         knižnica

Adresa : 814 73  Bratislava, Štefániková 49

 

BA111

Názov  : SAV

         Geologický ústav

         knižnica

Adresa : 840 05  Bratislava 45, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106

 

BA112

Názov  : SAV

         Historický ústav

         knižnica

Adresa : 813 64  Bratislava 1, Klemensova 19

 

BA113

Názov  : SAV

         Chemický ústav

         knižnica

Adresa : 845 38  Bratislava 4, Dúbravská cesta 9

 

BA114

Názov  : SAV

         Ústav orientalistiky

         knižnica

Adresa : 813 64  Bratislava, Klemensová 19

 

BA115

Názov  : SAV

         Ústav etnológie

         knižnica

Adresa : 813 64  Bratislava 1, Klemensová 19

 

BA116

Názov  : SAV

         Sociologický ústav

         knižnica

Adresa : 816 64  Bratislava 1, Klemensová 19

 

BA117

Názov  : SAV

         Ústav anorganickej chémie

         knižnica

Adresa : 845 36  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA118

Názov  : SAV

         Ústav mikrobiológie

Adresa : 814 34  Bratislava, Štefánikova 3

 

BA119

Názov  : SAV

         Ústav experimentálnej farmakológie

         knižnica

Adresa : 841 04  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA121

Názov  : SAV

         Ústav pre výskum srdca

Adresa : 845 54  Bratislava, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 104

 

BA122

Názov  : SAV

         Ústav experimentálnej onkológie

         knižnica

Adresa : 833 91  Bratislava 37, Vlárská 7

 

BA123

Názov  : SAV

         Ústav experimentálnej psychológie

         knižnica

Adresa : 841 04  Bratislava 4, Dúbravská cesta 9

 

BA124

Názov  : SAV

         Ústav materiálov a mechaniky strojov

         knižnica

Adresa : 831 02  Bratislava, Račianská 75

 

BA125

Názov  : SAV

         Ústav hudobnej vedy

         knižnica

Adresa : 841 04  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA126

Názov  : SAV

         Ústav hydrológie

         knižnica

Adresa : 831 02  Bratislava, Račianská 75

 

BA128

Názov  : SAV

         Geofyzikálny ústav

         knižnica

Adresa : 845 28  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA129

Názov  : SAV

         Ústav normálnej a patologickej fyziológie

         knižnica

Adresa : 831 71  Bratislava, Sienkiewiczova 1

 

BA130

Názov  : SAV

         Ústav polymérov

         knižnica

Adresa : 842 36  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA131

Názov  : SAV

         Kabinet divadla a filmu

         Vedecká knižnica odboru dramatických umení

Adresa : 841 04  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA132

Názov  : SAV

         Ústav stavebníctva a architektúry

         knižnica

Adresa : 845 03  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA133

Názov  : SAV

         Ústav svetovej literatúry

         Knižnica Ústavov slovenskej a svetovej literatúry

Adresa : 813 64  Bratislava, Konventná 13

 

BA134

Názov  : SAV

         Ústav štátu a práva

         Oddelenie informácií

Adresa : 813 64  Bratislava, Klemensová 19

 

BA135

Názov  : SAV

         Ústav informatiky SAV

         knižnica

Adresa : 845 07  Bratislava, Dúbravskácesta 9

 

BA136

Názov  : SAV

         Ústav merania

         knižnica

Adresa : 841 04  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA137

Názov  : SAV

         Ústav dejín umenia

         knižnica

Adresa : 841 04  Bratislava, Dúbravská cesta 4

 

BA138

Názov  : SAV

         Virologický ústav

         útvar vedeckých informácií

Adresa : 845 05  Bratislava, Dúbravská cesta 4

 

BA139

Názov  : SAV

         Jazykovedný ústav Ľ. Štúra

         knižnica

Adresa : 813 64  Bratislava, Panská 26

 

BA140

Názov  : Ústav slovenskej literatúry SAV a Ústav svetovej literatúry

        SAV

         Knižnica Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej

         literatúry SAV

Adresa : 813 64  Bratislava, Konventná 13

 

BA141

Názov  : SAV

         Ústav molekulárnej biológie

         knižnica

Adresa : 845 51  Bratislava, Dúbravská cesta 21

 

BA142

Názov  : SAV

         Matematický ústav

         základné informačné stredisko

Adresa : 814 73  Bratislava, Śtefániková 49

 

BA145

Názov  : SAV

         Inštitút jazykov

         knižnica

Adresa : 841 09  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA146

Názov  : SAV

         Encyklopedický ústav

Adresa : 813 64  Bratislava, Śtefániková 3

 

BA148

Názov  : SAV

         Astronomický ústav

         odd. medziplanetárnej hmoty

Adresa : 842 28  Bratislava 4, Dúbravská cesta

 

BA149

Názov  : SAV

         Historický ústav

         odd. dejín vied a techniky

Adresa : 800 00  Bratislava, Ventúrská 3

 

BA153

Názov  : SAV

         Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

         knižnica

Adresa : 833 34  Bratislava, Vlárská 5

 

BA155

Názov  : SAV

         Ústav zoológie

         Knižnica

Adresa : 842 06  Bratislava, Dúbravská cesta 9

 

BA157

Názov  : SAV

         Ústav krajinnej ekológie

         odborný informačný a redakčný útvar

Adresa : 814 99  Bratislava, Štefániková 3, P.O.BOX 254

 

BA158

Názov  : SAV

         Slavistický ústav Jána Stanislava

         knižnica

Adresa : 813 64  Bratislava, Panská 26

 

BA166

Názov  : SAV

         Prognostický ústav

         knižnica

Adresa : 811 05  Bratislava, Šancová 56

 

BA167

Názov  : SAV

         Ústav politických vied

Adresa : 813 64  Bratislava, Klemensová 19

 

BA168

Názov  : SAV

         Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie

Adresa : 813 64  Bratislava 1, Klemensová 19

 

BA169

Názov  : SAV

         Neuroimunologický ústav

Adresa : 845 10  Bratislava 4, Dúbravskácesta 9

 

BA202

Názov  : Slovenský filmový ústav

         odborná knižnica

Adresa : 811 09  Bratislava, Grösslingova 32

 

BA203

Názov  : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

         Ústredná geologická knižnica

Adresa : 817 04  Bratislava 11, Mlynská dolina 1

 

 

BA206

Názov  : Slovenské centrum dizajnu

         knižnica

Adresa : 814 99  Bratislava 1, Jakubovo nám. 12, P. O. Box 131

 

BA211

Názov  : VÚCHT, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 836 03  Bratislava, Nobelova 34

 

BA212

Názov  : Stredisko pre štúdium práce a rodiny

         Výskum bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Adresa : 814 35  Bratislava, Špitálska 6

 

BA214

Názov  : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

         informačno-edičné stredisko a knižnica

Adresa : 821 09  Bratislava, Trnavská cesta 112

 

BA230

Názov  : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

         VTEI-knižnica

Adresa : 824 80  Bratislava, Trenčianska 55

 

BA231

Názov  : Výskumný ústav potravinársky

         oddelenie vedecko-technických informácií

Adresa : 824 75  Bratislava, Priemyselná 4, P.O.Box 25

 

BA233

Názov  : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

         Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

         Knižnica

Adresa : 831 03  Bratislava, Matuškova 25

 

BA236

Názov  : Hydromeliorácie, š.p.

Adresa : 825 63  Bratislava, Vrakunská 29

 

BA238

Názov  : Slovenský hydrometeorologický ústav

         knižnica

Adresa : 833 15  Bratislava, Jeséniova 17

 

BA239

Názov  : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

         stredisko VTI služieb

Adresa : 827 13  Bratislava, Gagarinova 10

 

BA259

Názov  : Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

         odštepný závod Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu

         technická knižnica

Adresa : 825 05  Bratislava, Votrubova 11/A

 

BA264

Názov  : Ústav preventívnej a klinickej medicíny

Adresa : 833 01  Bratislava, Limbová 14

 

BA269

Názov  : Ústav informácií a prognóz školstva

         príručná knižnica

Adresa : 842 44  Bratislava, Staré grunty 52

 

BA278

Názov  : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

         oddelenie normalizácie, priemyselnej ochrany a VTEI

Adresa : 832 59  Bratislava, Račianska 71

 

BA279

Názov  : Slovnaft, a.s.

         Technická knižnica

Adresa : 824 12  Bratislava, Vlčie hrdlo 23

 

BA281

Názov  : Štátny pedagogický ústav

         knižnica

Adresa : 830 00  Bratislava, Pluhova 8, P.O.BOX 25

 

BA282

Názov  : Vojenský historický ústav

         knižnica

Adresa : 821 04  Bratislava 3, Krajná 27

 

BA290

Názov  : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v

        Bratislave

         knižnica

Adresa : 850 05  Bratislava 55, Ševčenkova 11, P.O. BOX 58

 

BA291

Názov  : Metodicko-pedagogické centrum

         knižnica

Adresa : 820 09  Bratislava 29, Tomášikova 4, P.O.BOX 14

 

BA301

Názov  : Univerzita Komenského

         Filozofická fakulta

         Ústredná knižnica

Adresa : 818 01  Bratislava, Gondova 2 (knižnica Šafárikovo nám. č.

6)

 

BA302

Názov  : Univerzita Komenského

         Právnická fakulta

         Knižnica Právnickej fakulty

Adresa : 818 06  Bratislava, Šafárikovo nám. 6

 

BA303

Názov  : Univerzita Komenského

         Lekárska fakulta

         Akademická knižnica

Adresa : 813 72  Bratislava, Odborárske nám. 14 (stará budova,

1.posch)

 

BA304

Názov  : Univerzita Komenského

         Farmaceutická fakulta

         Ústredná knižnica

Adresa : 832 32  Bratislava, Kalinčiaková 8

 

BA305

Názov  : Univerzita Komenského

         Prírodovedecká fakulta

         Ústredná knižnica

Adresa : 842 15  Bratislava, Mlynská dolina B 2

 

BA306

Názov  : Univerzita Komenského

         Fakulta telesnej výchovy a športu

         knižnica

Adresa : 814 69  Bratislava, nábr. arm. gen. L. Svobodu 9

 

BA307

Názov  : Vysoká škola múzických umení

         Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko

Adresa : 813 01  Bratislava, Zochova 1

 

BA308

Názov  : Vysoká škola výtvarných umení

         Knižnica VŠVU

Adresa : 814 37  Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 18

 

BA309

Názov  : Slovenská technická univerzita

         Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

         Slovenská chemická knižnica

Adresa : 812 37  Bratislava, Radlinského 9

 

BA310

Názov  : Slovenská technická univerzita

         Fakulta elektrotechniky a informatiky

         knižnica

Adresa : 812 19  Bratislava 4, Ilkovičova 3

 

BA311

Názov  : Slovenská technická univerzita

         Stavebná fakulta

         Knižnica a informačné centrum

Adresa : 813 68  Bratislava, Radlinského 11

 

BA312

Názov  : Slovenská technická univerzita

         Strojnícka fakulta

         Knižnica a informačné stredisko

Adresa : 812 31  Bratislava 1, Nám. Slobody 19

 

BA313

Názov  : Univerzita Komenského

         Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

         Fakultná knižnica

Adresa : 814 58l  Bratislava, Kapitulská 26

 

BA314

Názov  : Univerzita Komenského

         Evanjelická bohoslovecká fakulta

         Fakultná knižnica

Adresa : 811 02  Bratislava, Bartókova 8

 

BA316

Názov  : City University, Bellevue, USA s.r.o.

         Knižnica City University, pobočka v Bratislave

Adresa : 851 04  Bratislava, Panónska cesta 17

 

BA317

Názov  : Ekonomická univerzita

         Národohospodárska fakulta

Adresa : 852 19  Bratislava, Dolnozemská cesta 1

 

BA318

Názov  : Academia istropolitana

         knižnica

Adresa : 840 02  Bratislava 42, Hanulova 5/B, P.O. Box 92

 

BA319

Názov  : Univerzita Komenského

         Fakulta sociálnych a ekonomických vied

         Knižnica

Adresa : 820 05  Bratislava 25, Odbojárov 10/a, P. O. BOX 129

 

BA321

Názov  : Ekonomická univerzita

         Obchodná fakulta

Adresa : 852 35  Bratislava, Dolnozemská cesta 1

 

BA322

Názov  : Bratislavská vysoká škola práva

         Knižnica

Adresa : 811 01  Bratislava, Na Vŕšku 8 (knižnica: Radlinského 11

(Stavebná fakulta 20. poschodie)

 

BA328

Názov  : Ekonomická univerzita

         Ústav výpočtovej techniky

         Príručná knižnica

Adresa : 852 35  Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b

 

BA329

Názov  : Slovenská technická univerzita

         Fakulta architektúry

         Knižnica

Adresa : 812 45  Bratislava, Nám. Slobody 19

 

BA330

Názov  : Univerzita Komenského

         Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

         Knižničné a edičné centrum

Adresa : 842 48  Bratislava 4, Mlynská dolina - pavilón Ii

 

BA331

Názov  : Univerzita Komenského

         Pedagogická fakulta

         Akademická knižnica

Adresa : 813 34  Bratislava, Račianská 59 (knižnica: Moskovská 2)

 

BA332

Názov  : Univerzita Komenského

         Prírodovedecká fakulta

         Ústredná knižnica - Biologická a enviromentálna knižnica,

         časť enviromentálna

Adresa : 845 15  Bratislava, Mlynská dolina

 

BA333

Názov  : Univerzita Komenského

         Prírodovedecká fakulta

         Ústredná knižnica - Chemická knižnica

Adresa : 842 15  Bratislava, Mlynská dolina CH-1

 

BA334

Názov  : Univerzita Komenského

         Prírodovedecká fakulta

         Ústredná knižnica - Geografická knižnica

Adresa : 842 15  Bratislava, Mlynská dolina, pavilón B-1l

 

BA335

Názov  : Univerzita Komenského

         Prírodovedecká fakulta

         Ústredná knižnica - Geologická knižnica

Adresa : 842 15  Bratislava, Mlynská dolina G-1

 

BA336

Názov  : Univerzita Komenského

         Fakulta managementu

         Knižnica

Adresa : 820 05  Bratislava, Odbojárov 10, P.O. Box 95

 

BA337

Názov  : Univerzita Komenského

         Prírodovedecká fakulta

         Ústredná knižnica - biologická a enviromentálna, časť

         biologická

Adresa : 842 15  Bratislava, Mlynská dolina pav. B-2

 

BA338

Názov  : Akadémia Policajného zboru

         Vedeckoinformačné stredisko

Adresa : 835 17  Bratislava 35, Skľabinská 1

 

BA339

Názov  : Teologická fakulta Trnavskej univerzity

         Spoločnosť Ježišova Aloisianum

         knižnica

Adresa : 811 99  Bratislava, Kostolná 1, P.O. BOX 173

 

BA340

Názov  : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v

        Bratislave

Adresa : 841 04  Bratislava, Karloveská 64

 

BA341

Názov  : Ekonomická univerzita

         Fakulta medzinárodných vzťahov

         knižnica

Adresa : 852 35  Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b

 

BA342

Názov  : Ekonomická univerzita

         Fakulta podnikového manažmentu

         Informačné a dokumentačné oddelenie

  Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b

 

BA401

Názov  : Ministerstvo kultúry SR

         Sekcia kultúrneho dedičstva

         odbor múzeí, galérií a knižníc

Adresa : 813 31  Bratislava, Nám. SNP 33

 

BA402

Názov  : Slovenský metrologický ústav

         knižnica

Adresa : 842 55  Bratislava, Karloveska 63

 

BA403

Názov  : Ústredie ľudovej umeleckej výroby

         knižnica

Adresa : 816 11  Bratislava, Obchodná 64

 

BA404

Názov  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

         knižnica

Adresa : 811 05  Bratislava, Kýčerského 5

 

BA405

Názov  : Ministerstvo hospodárstva SR

         Knižnica MH SR

Adresa : 827 15  Bratislava, Mierová 19

 

BA406

Názov  : Slovenská národná galéria

         knižnica

Adresa : 815 96  Bratislava, Riečna 1

 

BA407

Názov  : Pro Helvetia

         Stredisko pre švajčiarsko-slovenskú kultúrnu výmenu

Adresa : 814 37  Bratislava 1, Hviezdoslavovo nám. 18

 

BA408

Názov  : Geodetický a kartografický ústav

         OBIS

Adresa : 827 45  Bratislava, Chlumeckého 4

 

BA409

Názov  : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

         knižnica

Adresa : 814 06  Bratislava, Cesta na Červený most 6

 

BA410

Názov  : Slovenský národný archív

         oddelenie archívnych informačných služieb

Adresa : 817 01  Bratislava, Drotárska 42

 

BA411

Názov  : Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom

        výchovnej a psychologickej prevencie

         knižnica

Adresa : 811 04  Bratislava, Brnianska 47

 

BA412

Názov  : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

         Technická knižnica

Adresa : 810 05  Bratislava, Námestie slobody 6

 

BA413

Názov  : Informačná kancelária Rady Európy

         knižnica

Adresa : 810 00  Bratislava, Klariská 5, P.O.BOX 217

 

BA414

Názov  : Štátny ústav pre kontrolu liečiv

         lekárska knižnica

Adresa : 825 08  Bratislava, Kvetná 11

 

BA415

Názov  : Slovenská agentúra životného prostredia

         Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho

         manažérstva

         VTEI

Adresa : 844 40  Bratislava, Hanulova 5/d

 

BA416

Názov  : British Council - Slovakia

         Information Centre

Adresa : 814 99  Bratislava, Panská 17 P.O.BOX 68

 

BA417

Názov  : Výskumné centrum SFPA

Adresa : 811 03  Bratislava, Panenská 33

 

BA418

Názov  : Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

         knižnica

Adresa : 833 16  Bratislava, Matúškova 21

 

BA419

Názov  : Bratislavská regionálna komora SOPK

         knižnica

Adresa : 826 73  Bratislava, Jašíkova 6

 

BA420

Názov  : Slovenská obchodná a priemyselná komora

         Úrad SOPK

         knižnica

Adresa : 816 03  Bratislava, Gorkého 9

 

BA421

Názov  : Poľský inštitút

Adresa : 814 99  Bratislava, Nám. SNP 27, P.O.BOX 153

 

 

BA423

Názov  : Národné osvetové centrum

         Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky - knižnica

Adresa : 812 34  Bratislava 1, Nám. SNP 12

 

BA424

Názov  : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

         Slovenská knižnica pre výstavbu a regionálny rozvoj

Adresa : 816 44  Bratislava 1, Špitálska 8 (Lamačská cesta 8 -

knižnica)

 

BA425

Názov  : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

         Odbor všeobecnej správy

         Knižnica

Adresa : 812 67  Bratislava 1, Żupné nám. 5-6

 

BA426

Názov  : Ministerstvo zahraničných vecí SR

         Knižnica

Adresa : 833 36  Bratislava, Hlboká cesta

 

BA427

Názov  : Železnice SR - Generálne riaditeľstvo

         Odbor rozvoja

         technická knižnica

Adresa : 813 61  Bratislava, Klemensova 8

 

BA428

Názov  : Železnice SR - Stredisko informatiky

         odd. ľudských zdrojov a miezd

         firemná knižnica

Adresa : 832 06  Bratislava, Kováčska 33

 

BA429

Názov  : Parlamentná knižnica Národnej rady SR

Adresa : 812 88  Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

 

BA430

Názov  : Rímsko-katolícky farský úrad Bratislava - Nové Mesto

         Knižnica sv. Kataríny pri farnosti Blumentál

Adresa : 811 07  Bratislava 1, Vazovova 8

 

BA431

Názov  : Ministerstvo životného prostredia SR

         Sekcia environmentálnych koncepcií a práva

         knižnica

Adresa : 812 35  Bratislava 1, Nám. Ľ. Štúra 1

 

BA432

Názov  : Slovenská televízia

         Odbor rozvoja ľudských zdrojov

         knižnica

Adresa : 845 45  Bratislava, Mlynská dolina 28

 

BA434

Názov  : Slovak Telecom

         stredisko VTEI

Adresa : 830 08  Bratislava, Jarošova 1, P.O.BOX 100

 

BA435

Názov  : Institut francais de Bratislava

         Médiathque-Centre d´information - La bibliothque

Adresa : 812 83  Bratislava, Sedlárska 7

 

BA436

Názov  : Slovenský ústav technickej normalizácie

         oddelenie knižnično-informačných služieb

Adresa : 840 00  Bratislava, Karloveská 63, P.O.BOX 246

 

BA437

Názov  : Goethe-Institut Bratislava

         Info / Bibliothek

Adresa : 814 82  Bratislava, Panenská ul. 33

 

BA438

Názov  : Krajanské múzeum Matice slovenskej

         knižnica

Adresa : 812 51  Bratislava, Grösslingova 23

 

BA439

Názov  : U.S. Embassy

         American Reference Centre

Adresa : 811 02  Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 4

 

BA440

Názov  : Ministerstvo vnútra SR

         Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR

         ONIS - odd. normalizácie informačných služieb

Adresa : 831 04  Bratislava, Rožňavská 11

 

BA441

Názov  : Divadelný ústav

         odd. divadelnej dokumentácie a informatiky, knižnica

Adresa : 813 57  Bratislava, Jakubovo nám. 12

 

BA442

Názov  : Ministerstvo spravodlivosti SR

         knižnica

Adresa : 813 11  Bratislava 1, Żupné nám. 13

 

BA443

Názov  : Protimonopolný úrad SR

         knižnica

Adresa : 826 03  Bratislava, Drieňová 24

 

BA444

Názov  : Ministerstvo spravodlivosti SR

         Právnický inštitút

Adresa : 814 74  Bratislava 1, Župné nám. 13

 

BA445

Názov  : UTT - Ústav textilnej techniky

Adresa : 826 18  Bratislava 2, Tomášikova 28

 

BA446

Názov  : Výskumný ústav papiera a celulózy

         Vedecko-technické a ekonomické informácie knižnica

Adresa : 815 20  Bratislava 1, Lamačská cesta 3

 

BA448

Názov  : Ministerstvo financií SR

         Odborná knižnica

Adresa : 817 82  Bratislava, Štefanovičová 5

 

BA449

Názov  : Výskumný ústav živočíšnej výroby

         Ústav rybárstva a akvakultúry

Adresa : 900 82  Častá, P.O.BOX 2

 

BA450

Názov  : Ministerstvo školstva SR

Adresa : 813 30  Bratislava, Stromová 1

 

BA452

Názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky

         Knižnica

Adresa : 813 70  Bratislava, Námestie slobody 1

 

BA453

Názov  : Iuventa

Adresa : 842 58  Bratislava 4, Karloveská 64

 

BA454

Názov  : Zbor väzenskej a justičnej stráže

         Generálne riaditeľstvo

         knižnica

Adresa : 813 04  Bratislava, Chorvátska 3

 

BA455

Názov  : Zbor väzenskej a justičnej stráže

         knižnice ZVJS

Adresa : 813 04  Bratislava, Chorvátska 3

 

BA456

Názov  : SARIO, š.p.o. - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a

        obchodu, Slovenské exportné informačné centrum

         Odbor manažmentu informácií

Adresa : 821 01  Bratislava 2, Martinčekova 17

 

BA457

Názov  : Lyceálna knižnica

Adresa : 801 00  Bratislava 1, Konventná 15

 

BA473

Názov  : Slovenský zväz včelárov

Adresa : 842 08  Bratislava, Svrčia 14

 

BA479

Názov  : Štatistický úrad SR

         knižnica

Adresa : 824 67  Bratislava, Miletičova 3

 

BA480

Názov  : Archív Pamiatkového úradu SR

Adresa : 814 06  Bratislava, Cesta na Červený most 6

 

BA501

Názov  : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

         knižnica

Adresa : 833 40  Bratislava, Limbová 1

 

BA502

Názov  : Slovenská zdravotnícka univerzita

         Univerzitná knižnica

Adresa : 833 03  Bratislava, Limbová 12

 

BA503

Názov  : Úrad verejného zdravotníctva SR

         knižnica

Adresa : 826 45  Bratislava, Trnavská 52

 

BA504

Názov  : Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - pracovisko

        Podunajské Biskupice

         lekárska knižnica

Adresa : 825 56  Bratislava, Krajinská cesta 91

 

BA506

Názov  : Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - pracovisko

        Staré Mesto

         Lekárska knižnica

Adresa : 813 69  Bratislava, Mickiewiczová 13

 

BA507

Názov  : Národný onkologický ústav

         Slovenská onkologická knižnica

Adresa : 833 10  Bratislava 37, Klenová 1

 

BA508

Názov  : Železničná nemocnica s poliklinikou

Adresa : 832 99  Bratislava 1, Šancová 10

 

BA509

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR

Adresa : 812 72  Bratislava, Fraňa Kráľa 4

 

BA510

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

Adresa : 814 65  Bratislava 1, Nám. SNP 10

 

BA511

Názov  : Nemocnica Ministerstva obrany SR

Adresa : 833 31  Bratislava 37, Cesta na Červený most 1

 

BA520

Názov  : Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

         knižnica

Adresa : 833 48  Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1

 

BA521

Názov  : Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - pracovisko

        Kramáre

         lekárska knižnica

Adresa : 833 05  Bratislava, Limbová 5

 

BA526

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. so sídlom v

        Bratislave

Adresa : 820 09  Bratislava, Ružinovská 8, p.p.26

 

BA527

Názov  : Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

         lekárska knižnica

Adresa : 812 50  Bratislava 1, Heydukova 10

 

BA528

Názov  : Fakultná nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petržalka

         Lekárska knižnica

Adresa : 850 07  Bratislava, Antolská 11

 

BA531

Názov  : Nadácia prevencie civilizačných ochorení

Adresa : 841 07  Bratislava 49, Pod Lipovým 49

 

BA533

Názov  : I. Ortopedická klinika LFUK, FN a SPAM

Adresa : 811 05  Bratislava 1, Hlboka 7

 

BA602

Názov  : BEZ Transformátory, a.s.

         VTEI - knižnica

Adresa : 831 07  Bratislava, Rybničná 40

 

BA603

Názov  : Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

         Odbor registrácie a knižničných služieb

         knižnica, TEI

Adresa : 824 84  Bratislava 26, Miletičova 5

 

BA606

Názov  : Západoslovenská energetika, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 816 47  Bratislava, Čulenova 6

 

BA607

Názov  : Slovenské elektrárne, a.s.

         oddelenie VTEI - technická knižnica

Adresa : 827 36  Bratislava 212, Hraničná 12

 

BA608

Názov  : Kablo Bratislava, s.r.o.

Adresa : 811 09  Bratislava 1, Továrenska

 

BA609

Názov  : EZ

         Elektrosystémy, a.s.

Adresa : 824 77  Bratislava, Ružová dolina 10

 

BA610

Názov  : Elektrovod Holding, a.s.

         Informačné stredisko VTEI

Adresa : 816 46  Bratislava, Čulenova 5

 

BA611

Názov  : Dopravoprojekt, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 832 03  Bratislava, Kominárska 2, 4

 

BA615

Názov  : Hydroconsult Bratislava

         odborná knižnica

Adresa : 826 13  Bratislava 29, Exnárova 59

 

BA701

Názov  : Mestská knižnica v Bratislave

Adresa : 814 Bratislava, Klariská 16

 

BA702

Názov  : Regionálna knižnica mesta

         pri Archíve hl.mesta Bratislavy

Adresa : 815 91  Bratislava, Radničná 1

 

BA703

Názov  : Miestna knižnica Petržalka

Adresa : 851 05  Bratislava 5, Ambroseho 2

 

BA704

Názov  : Staromestská knižnica

Adresa : 814 41  Bratislava 1, Blumentálská 10/a

 

BA705

Názov  : Knižnica Ružinov

Adresa : 821 01  Bratislava 2, Tomášikova 25

 

BA706

Názov  : Knižnica Bratislava Nové Mesto

Adresa : 831 02  Bratislava 3, Pionierska 12

 

BA707

Názov  : Miestna knižnica Dúbravka

Adresa : 844 02  Bratislava 4, Sekurisova 12

 

BA804

Názov  : Telovýchovná škola SZTK

         knižnica

Adresa : 832 80  Bratislava 3, Junácka 6

 

BA805

Názov  : Stredná zdravotnícka škola Bratislava

Adresa : 821 08  Bratislava 2, Záhradnícka 44

 

BA806

Názov  : Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera

Adresa : 851 01  Bratislava, Gercenova 10

 

BB001

Názov  : Štátna vedecká knižnica

Adresa : 975 58  Banská Bystrica, Lazovná 9

 

BB002

Názov  : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

         Literárne a hudobné múzeum

Adresa : 975 58  Banská Bystrica, Lazovná 9

 

BB201

Názov  : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

         Výskumný ústav trávnych porastov a horského

         poľnohospodárstva

         VTEI - knižnica

Adresa : 976 21  Banská Bystrica, Mládežnícka 36

 

BB203

Názov  : Výskumný ústav spojov

         knižnica

Adresa : 975 90  Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20

 

BB301

Názov  : Univerzita Mateja Bela

         Univerzitná knižnica

Adresa : 974 01  Banská Bystrica, Tajovského 40, rektorát: Národná 12

 

BB305

Názov  : Akadémia umení v Banskej Bystrici

Adresa : 974 01  Banská Bystrica, Rudlovská cesta 8

 

BB406

Názov  : Úrad priemyselného vlastníctva SR

         Odbor patentových fondov

Adresa : 974 04  Banská Bystrica, Švermová 43

 

BB407

Názov  : Štátna galéria v Banskej Bystrici

         knižnica

Adresa : 975 90  Banská Bystrica, Dolná 8

 

BB408

Názov  : Múzeum SNP

         knižnica

Adresa : 975 59  Banská Bystrica, Kapitulská 23

 

BB409

Názov  : Stredoslovenské múzeum

         knižnica

Adresa : 975 90  Banská Bystrica, Nám. SNP č.4, Thurzov dom

 

BB410

Názov  : Slovenská agentúra životného prostredia

         CEVAV - Centrum environmentálnej výchovy a propagácie

         Knižnica

Adresa : 975 90  Banská Bystrica, Tajovského 28

 

BB501

Názov  : Nemocnica F. D. Roosevelta

         lekárska knižnica

Adresa : 975 17  Banská Bystrica, Nám. arm. gen. L. Svobodu 1

 

BB502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej

        Bystrici

         Odbor operatívnych činností - odborná knižnica

Adresa : 975 56  Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1

 

BB605

Názov  : SHP Harmanec, a.s.

         Pracovisko - metodika pre riadenie dokumentov

Adresa : 976 03  Harmanec,

 

BB701

Názov  : Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Adresa : 974 01  Banská Bystrica, Ul. Jána Bakossa 2

 

BH309

Názov  : Academia istropolitana nova

         Knižnica sira Karla Poppera

Adresa : 900 21  Svätý Jur, Prostredná 13

 

BH702

Názov  : Svätojurská knižnica

Adresa : 900 21  Svätý Jur, Mikovíniho 2

 

BJ401

Názov  : Šarišské múzeum Bardejov

         Dokumentačný úsek - knižnica

Adresa : 085 01  Bardejov, Radničné nám. 13

 

BJ502

Názov  : NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

         lekárska knižnica

Adresa : 085 01  Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21

 

BJ503

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

        Bardejove

Adresa : 085 67  Bardejov, Kuzmányho 18

 

BJ701

Názov  : Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Adresa : 085 01  Bardejov, Radničné nám. 1

 

BJ704

Názov  : Okresná knižnica Dávida Gutgesela

         pobočka Bardejovské kúpele

Adresa : 085 01  Bardejov, Radničné nám. 1

 

BN615

Názov  : Tanax, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 957 11  Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73

 

BN711

Názov  : Mestské kultúrne stredisko, s.r.o.

         Mestská knižnica Ľudovíta Štúra

Adresa : 957 01  Bánovce nad Bebravou, ul. 5. apríla 18

 

BR401

Názov  : Horehronské múzeum

         knižnica

Adresa : 977 01  Brezno, Nám. gen. M.R. Štefánika 55/47, P.O.BOX 23

 

BR501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Brezno

         Lekárska knižnica

Adresa : 977 42  Brezno, Banisko 1

 

BR611

Názov  : Železiarne Podbrezová, a.s.

         Odd. VTEI

Adresa : 976 81  Podbrezová, Kolkáreň 35

 

BR701

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica Brezno

Adresa : 977 01  Brezno, Rázusova 2

 

BS401

Názov  : Slovenské banské múzeum

         knižnica

Adresa : 969 01  Banská Štiavnica, Kammerhofská 2

 

BS702

Názov  : Mestská knižnica Banská Štiavnica

Adresa : 969 01  Banská Štiavnica, Nám. Svätej trojice 3

 

BY711

Názov  : Mestská knižnica Bytča

Adresa : 014 23  Bytča, ul. mieru 102/3

 

CA501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Čadca

         Lekárska knižnica - ZS VTI

Adresa : 022 16  Čadca, Palárikova ul. 21

 

CA701

Názov  : Kysucká knižnica v Čadci

Adresa : 022 01  Čadca, 17. novembra 1258

 

CA710

Názov  : Mestská knižnica Krásno nad Kysucou

Adresa : 023 02  Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája

 

CA712

Názov  : Mestská knižnica Turzovka

Adresa : 023 54  Turzovka, Jašíkova 179

 

DK611

Názov  : Oravské ferozliatinárske závody, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 027 53  Istebné,

 

DK701

Názov  : Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Adresa : 026 80  Dolný Kubín, Samuela Nováka 1763/2

 

DS501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda

         Lekárska knižnica

Adresa : 929 01  Dunajská Streda, Veľkoblahovská 11

 

DS701

Názov  : Žitnoostrovná knižnica

Adresa : 929 01  Dunajská Streda, Korzo Béla Bartóka 788/1

 

DS702

Názov  : Bibliotheca Hungarica

Adresa : 931 01  Šamorín, Parková 4

 

DS711

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica Šamorín

Adresa : 931 01  Šamorín, Parková 4

 

DS712

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 932 01  Veľký Meder, Komárňanská 17

 

DT601

Názov  : Podpolianske strojárne Detva Holding, a.s. oddelenie

        marketingových informácií

         knižnica

Adresa : 962 13  Detva,

 

DT701

Názov  : Mestská knižnica Karola Antona Medveckého

Adresa : 962 11  Detva, Nám. SNP 1

 

GA501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša

         lekárska knižnica

Adresa : 924 22  Galanta, Hodská 373/38

 

GA502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Adresa : 924 81  Galanta, Hodská 373/38

 

GA701

Názov  : Galantská knižnica

Adresa : 924 00  Galanta, Mierové nám. 4

 

GA711

Názov  : Dom kultúry

         Mestská knižnica

Adresa : 926 00  Sereď, Školská 118/1

 

GA712

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 925 21  Sládkovičovo, Fučíková 973

 

GL701

Názov  : Mestský úrad Gelnica

         Mestská knižnica

Adresa : 056 01  Gelnica, Hlavná ul. 3

 

HC403

Názov  : Hvezdáreň a planetárium

         knižnica

Adresa : 920 01  Hlohovec, Sládkovičova 41

 

HC603

Názov  : ZeNTIVA, a.s.

         knižnica

Adresa : 920 27  Hlohovec, Nitrianska 100

 

HC702

Názov  : Mestské kultúrne centrum

         Knižnica

Adresa : 920 01  Hlohovec, Nám. Sv. Michala 2

 

HC713

Názov  : Mestská knižnica Leopoldov

Adresa : 920 01  Leopoldov, Štúrova 419/1

 

HN401

Názov  : Vihorlatské múzeum Humenné

         knižnica múzea

Adresa : 066 18  Humenné, Nám. Slobody 1

 

HN501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Andreja Leňa

         Vzdelávacie stredisko - lekárska knižnica

Adresa : 066 36  Humenné, Nemocničná 7

 

HN502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom

Adresa : 066 01  Humenné, ul. 26. novembra 1507/2

 

 

HN701

Názov  : Vihorlatská knižnica

Adresa : 066 80  Humenné, Nám. slobody 50

 

IL211

Názov  : Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 018 51  Nová Dubnica, Trenčianská 19

 

IL501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Ilava

         lekárska knižnica

Adresa : 019 01  Ilava, Štúrova 3

 

IL701

Názov  : Mesto Ilava

         Mestská knižnica

Adresa : 019 01  Ilava, Farská 1

 

IL713

Názov  : Mesto Nová Dubnica

         Mestská knižnica

Adresa : 018 51  Nová Dubnica, Mierové námestie 29/38

 

KA501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Krupina

         lekárska knižnica

Adresa : 963 14  Krupina, Ul. 29. augusta 23

 

KA701

Názov  : Mestská knižnica Krupina

Adresa : 963 01  Krupina, Svätotrojičné nám. 5

 

KA712

Názov  : Mestská knižnica Dudince

Adresa : 962 71  Dudince, Okružná 212

 

KE001

Názov  : Štátna vedecká knižnica

Adresa : 042 30  Košice, Hlavná 10

 

KE101

Názov  : SAV

         Parazitologický ústav

         ZIS - základné informačné stredisko

Adresa : 040 01  Košice, Hlinkova 3

 

KE102

Názov  : SAV

         Neurobiologický ústav

         knižnica

Adresa : 040 11  Košice, Šoltesovej 4

 

KE103

Názov  : SAV

         Ústav geotechniky

         knižnica

Adresa : 043 53  Košice, Watsonova 45

 

KE104

Názov  : SAV

         Ústav materiálového výskumu

         knižnica

Adresa : 043 53  Košice, Watsonova 47

 

KE105

Názov  : SAV

         Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

         knižnica

Adresa : 040 01  Košice, Šoltesovej 4-6

 

KE106

Názov  : SAV

         Ústav experimentálnej fyziky

         knižnica

Adresa : 040 01  Košice, Watsonova 47

 

KE108

Názov  : SAV

         Ústav materiálov a mechaniky strojov

         pobočka Košice

Adresa : 041 79  Košice, Watsonova 45

 

KE109

Názov  : SAV

         Spoločenskovedný ústav

         knižnica

Adresa : 040 01  Košice, Karpatská 5

 

KE209

Názov  : ZTS VVÚ KOŠICE a.s

         technická knižnica - odd. VTEI

Adresa : 041 24  Košice, Južná trieda 95 D-44

 

KE301

Názov  : Univerzita P.J. Šafárika

         Univerzitná knižnica

         Prírodovedná a právnická knižnica

Adresa : 042 07  Košice, Garbiarska 14

 

KE302

Názov  : Univerzita P.J. Šafárika

         Univerzitná knižnica

         Lekárska knižnica

Adresa : 040 11  Košice, Trieda SNP 1

 

KE303

Názov  : Technická univerzita

         Univerzitná knižnica

Adresa : 043 83  Košice, Letná 9

 

KE304

Názov  : Univerzita veterinárskeho lekárstva

         ÚVIK - Ústav vedeckých informácií a knižnica

Adresa : 041 81  Košice, Komenského 73

 

 

KE306

Názov  : Ekonomická univerzita

         Slovenská ekonomická knižnica

         pobočka

Adresa : 041 30  Košice, Tajovského 13

 

KE307

Názov  : Technická univerzita

         Letecká fakulta

Adresa : 041 21  Košice, Rampová 7

 

KE310

Názov  : Centrum spirituality Východ - Západ M. Lacka

         odborná teologická knižnica

Adresa : 040 01  Košice, Komenského 14

 

KE401

Názov  : Východoslovenské múzeum

         knižnica

Adresa : 041 36  Košice, Hviezdoslavovo nám. 3

 

KE404

Názov  : Pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy

         Knižnica - študovňa

Adresa : 041 32  Košice, Zádielska 1

 

KE406

Názov  : Slovenské technické múzeum v Košiciach

         odd. múzejnej dokumentácie

Adresa : 043 82  Košice, Hlavná 88

 

KE407

Názov  : Východoslovenská galéria

         Knižnica - študovňa umeleckej literatúry a časopisov

Adresa : 040 01  Košice, Hlavná 27

 

KE410

Názov  : Ústavný súd Slovenskej republiky

         oddelenie knižničnej a informačnej služby

Adresa : 042 65  Košice 1, Hlavná 72

 

KE501

Názov  : Fakultná nemocnica L. Pasteura

         lekárska knižnica

Adresa : 041 90  Košice, Rastislavova 43

 

 

KE505

Názov  : VSŽ Nemocnica, a. s.

Adresa : 040 15  Košice, Lúčna 57

 

KE507

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

        Košiciach

         Odborná knižnica

Adresa : 042 20  Košice, Ipeľská 1

 

KE508

Názov  : Letecká vojenská nemocnica

         Lekárska knižnica

Adresa : 040 86  Košice, Murgašova 1

 

KE509

Názov  : Železničná nemocnica s poliklinikou

Adresa : 043 80  Košice, Masarykova 9

 

KE601

Názov  : HPK Engineering, a. s.

         Stredisko VTEI

Adresa : 042 18  Košice, B. Němcovej 30

 

KE603

Názov  : Stavoprojekting, a.s.

         Knižnica

Adresa : 043 14  Košice, Letná 27, P.O.BOX 34

 

KE606

Názov  : VSS, a.s. Košice

         VTEI

Adresa : 040 01  Košice, Južná trieda 82

 

KE701

Názov  : Verejná knižnica Jána Bocatia

Adresa : 042 61  Košice, Hlavná 48 (Hviezdoslavova ui. 5)

 

KE702

Názov  : Knižnica pre mládež mesta Košíc

Adresa : 043 59  Košice, Tajovského 9

 

KE711

Názov  : Mestské kultúrne stredisko Medzev

         Mestská knižnica Medzev

Adresa : 044 25  Medzev, Kováčská 14

 

KE712

Názov  : Mestská knižnica Moldava nad Bodvou

Adresa : 045 01  Moldava nad Bodvou, Školská 5

 

KE802

Názov  : Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

Adresa : 040 01  Košice, Moyzesova 17

 

KK212

Názov  : VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s.

Adresa : 059 52  Veľká Lomnica, Popradská 518

 

KK503

Názov  : Nemocnica s poliklinikou MUDr. V. Alexandra

         Lekárska knižnica

Adresa : 060 01  Kežmarok, Huncovská 38

 

KK701

Názov  : Mestská knižnica Kežmarok

Adresa : 060 80  Kežmarok, Hlavné nám. 3

 

KK712

Názov  : Mestská knižnica Spišská Belá

Adresa : 059 01  Spišská Belá, Hviezdoslavova 21

 

KM701

Názov  : Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Adresa : 024 01  Kysucké Nové Mesto, Belanského 9

 

KN110

Názov  : SAV

         Geomagnetické observatórium Geofyzikálneho ústavu

         knižnica

Adresa : 947 01  Hurbanovo, Komárňánská 108

 

KN301

Názov  : Univerzita J. Selyeho / Selye János Egyetem

         Univerzitná knižnica

Adresa : 945 01  Komárno, ul. Roľníckej školy 1519

 

KN411

Názov  : Slovenská ústredná hvezdáreň

         knižnica

Adresa : 947 01  Hurbanovo, Komárňanská 134

 

KN412

Názov  : Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne

Adresa : 945 01  Komárno, Palatínova 13

 

KN501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Komárno

         Lekárska knižnica

Adresa : 945 75  Komárno, Mederčská 39

 

KN601

Názov  : Slovenské lodenice, a.s.

         Informačný servis - technická knižnica

Adresa : 945 25  Komárno, Roľníckej školy 1519

 

KN701

Názov  : Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Adresa : 945 33  Komárno, Eötvösa 35

 

KN711

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Knižnica

Adresa : 947 01  Hurbanovo, Żelezničná 3

 

KN712

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Knižnica

Adresa : 964 03  Kolárovo, Kostolné nám. 4

 

LC501

Názov  : Všeobecná nemocnica s poliklinikou

         lekárska knižnica

Adresa : 984 39  Lučenec, Nám. Republiky 15

 

LC701

Názov  : Novohradská knižnica

Adresa : 984 01  Lučenec, J. Kármána 2

 

LC711

Názov  : Mestská knižnica Fiľakovo

Adresa : 986 01  Fiľakovo, Nám. Slobody 19

 

LE001

Názov  : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

Adresa : 054 65  Levoča, Štúrova 36

 

LE401

Názov  : SNM - Spišské múzeum

         knižnica

Adresa : 054 01  Levoča, Nám. Majstra Pavla 40

 

LE501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Levoča

         lekárska knižnica

Adresa : 054 35  Levoča, Probstnerová 2

 

LE701

Názov  : Levočská mestská knižnica

Adresa : 054 01  Levoča, Nám. Majstra Pavla 58

 

LE715

Názov  : Mestská knižnica Spišské Podhradie

Adresa : 053 04  Spišské Podhradie, Marianské nám. 34

 

LM211

Názov  : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

         Ústav včelárstva

         Včelárske informačné stredisko

Adresa : 033 80  Liptovský Hrádok, Gašperikova 599

 

LM301

Názov  : Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika

         akademická knižnica

Adresa : 031 01  Liptovský Mikuláš, Demänová 393, P.O. BOX 45, 46

 

LM401

Názov  : Vojenský technický ústav

         technická knižnica

Adresa : 031 01  Liptovský Mikuláš, kpt. Nálepku, P.O. BOX 47

 

LM402

Názov  : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

         knižnica

Adresa : 031 01  Liptovský Mikuláš, Školská 4

 

LM501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

         Lekárska knižnica

Adresa : 031 23  Liptovský Mikuláš, Palučanská 25

 

LM512

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Trstená

         Lekárska knižnica

Adresa : 028 13  Trstená, ul. Mieru 549/16

 

LM612

Názov  : Tesla, a.s. Liptovský Hrádok

Adresa : 033 17  Liptovský Hrádok, Pálenica 53/79

 

LM701

Názov  : Knižnica G.F. Belopotockého

Adresa : 031 80  Liptovský Mikuláš, Štúrova 56

 

LM711

Názov  : Mestské kultúrne stredisko Liptovský Hrádok

         Knižnica

Adresa : 033 01  Liptovský Hrádok, Ul. J.D. Matejovie 591

 

LM712

Názov  : Mestská knižnica

Adresa : 028 01  Trstená, Čsl. armády 957

 

LV401

Názov  : Tekovské múzeum v Leviciach

         Knižnica

Adresa : 934 69  Levice, Sv. Michala č.40

 

LV502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

        Leviciach

         knižnica

Adresa : 934 38  Levice, Komenského 4

 

LV511

Názov  : Všeobecná nemocnica s poliklinikou

         knižnica

Adresa : 936 01  Šahy, Hontianska cesta 49

 

LV512

Názov  : Psychiatrická nemocnica Hronovce

         knižnica

Adresa : 935 61  Hronovce, ul. dr. Jána Zelenyáka 65

 

LV611

Názov  : Slovenské energetické strojárne, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 935 28  Tlmače, Továrenská 210

 

LV612

Názov  : SE, a.s. Atómové elektrárne, ZÁVOD

         knižnica

Adresa : 935 39  Mochovce,

 

LV701

Názov  : Tekovská knižnica

Adresa : 934 68  Levice, A. Sládkoviča 2

 

LV712

Názov  : Mestská knižnica Želiezovce

Adresa : 937 01  Želiezovce, Ul. SNP 2

 

LV713

Názov  : Mestská knižnica Šahy

Adresa : 936 01  Šahy, Hlavné nám. 23

 

LV714

Názov  : Mestské kultúrne stredisko Tlmače

         Mestská knižnica

Adresa : 935 21  Tlmače, Nám. SNP 13

 

MA412

Názov  : Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

         Technická knižnica

Adresa : 905 24  Záhorie, p. Senica nad Myjavou,

 

MA503

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Malacky

         lekárska knižnica

Adresa : 901 22  Malacky, Duklianskych hrdinov 34

 

MA701

Názov  : Záhorské centrum kultúry

         Knižnica

Adresa : 901 00  Malacky, Záhoracka ul. 1919

 

MA711

Názov  : Mestská knižnica Ruda Mórica

Adresa : 900 31  Stupava, Hviezdoslavova 44

 

MI201

Názov  : Oblastný výskumný ústav agroekológie

         stredisko VTEI

Adresa : 071 01  Michalovce, Špitalská 1273/12

 

MI401

Názov  : Zemplínske múzeum

         knižnica

Adresa : 071 01  Michalovce, Kostolné nám. 1

 

MI501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce

         Lekárska knižnica

Adresa : 071 80  Michalovce, Špitalská 1

 

MI502

Názov  : Psychiatrická nemocnica Michalovce

Adresa : 071 01  Michalovce, sídl. Stráňany

 

MI611

Názov  : Slovenské elektrárne, a.s.

         Elektrárne Vojany o.z.

         knižnica

Adresa : 076 73  Vojany,

 

MI701

Názov  : Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Adresa : 071 01  Michalovce, Štefánikova 20

 

MI711

Názov  : Mestská knižnica Strážske

Adresa : 072 22  Strážske, Družstevná 509

 

MI712

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 079 01  Veľké Kapušany, Nám. Dobova

 

MI713

Názov  : Stredná zdravotnícka škola

         Odborná knižnica

Adresa : 071 01  Michalovce, Masarykova 27

 

ML701

Názov  : Mestská knižnica Medzilaborce

Adresa : 068 01  Medzilaborce, Mierová 326/4

 

MT001

Názov  : Slovenská národná knižnica

Adresa : 036 52  Martin, J.C.Hronského 1

 

MT301

Názov  : Univerzita Komenského

         Jeseniova lekárska fakulta

         Knižnica a ŠIS

Adresa : 036 01  Martin, Novomeského 7, P.O.BOX 340

 

MT401

Názov  : Slovenské národné múzeum v Martine

         Knižnica

Adresa : 036 80  Martin, Malá Hora 2, P.O.BOX 155

 

MT402

Názov  : Vývoj Martin, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 036 01  Martin, Komenského 19

 

MT404

Názov  : Slovenská národná knižnica

         Slovenské národné literárne múzeum

Adresa : 036 01  Martin, M.R. Štefánika 11

 

MT501

Názov  : Martinská fakultná nemocnica

         Lekárska knižnica

Adresa : 036 59  Martin, Kollárova 2

 

MT701

Názov  : Turčianska knižnica

Adresa : 036 01l  Martin, Divadelná 3

 

MT710

Názov  : Mestská knižnica H. Zelinovej

Adresa : 038 61  Vrútky, Prvej čs. brigády 14

 

MY512

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Myjava

         lekárska knižnica

Adresa : 907 01  Myjava, Staromyjavská 56

 

 

MY701

Názov  : Dom kultúry, s.r.o.

         Mestská knižnica Myjava

Adresa : 907 01  Myjava, Partizánská 290/17

 

MY711

Názov  : Mestská knižnica Brezová pod Bradlom

Adresa : 906 13  Brezová pod Bradlom, Horný rad 566/89

 

NI001

Názov  : Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej

        poľnohospodárskej univerzite

Adresa : 949 59  Nitra, Štúrova 51, p.p. 20 B

 

NI002

Názov  : Ústav vedeckotechnických informácií pre pôdohospodárstvo

         knižnica

Adresa : 950 10  Nitra, Samova 9

 

NI101

Názov  : SAV

         Archeologický ústav

         Knižnica

Adresa : 949 21  Nitra, Akademická 2

 

NI102

Názov  : SAV

         Ústav ekológie lesa

         pobočka biológie drevín

         knižnica

Adresa : 949 01  Nitra, Akademická 2

 

NI103

Názov  : SAV

         Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

         Knižnica

Adresa : 950 07  Nitra, Akademická 2, P.O.BOX 39 A

 

NI111

Názov  : SAV

         Arborétum Mlyňany

Adresa : 951 52  Vieska nad Žitavou, č.178, pošta Slepčany,

 

NI201

Názov  : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

         Výskumný ústav živočíšnej výroby

         oddelenie vedecko-technických informácií

Adresa : 949 92  Nitra, Hlohovská 2

 

NI202

Názov  : VÚSAPL, a.s.

         oddelenie VTEI

Adresa : 949 01  Nitra, Novozámocká cesta 179, P.O.Box A/50

 

NI301

Názov  : Univerzita Konštantína Filozofa

         Univerzitná knižnica UKF

Adresa : 949 74  Nitra, Javorová 12

 

NI304

Názov  : Kňazský seminár sv. Gorazda

         Knižnica

Adresa : 949 01  Nitra, Samova 14

 

NI305

Názov  : Agroinštitút Nitra

         knižnica

Adresa : 949 01  Nitra, Akademická 4

 

NI401

Názov  : Štátny archív v Nitre

         knižnica

Adresa : 951 12  Ivánka pri Nitre, Novozámocká 273

 

NI402

Názov  : Slovenské poľnohospodárske múzeum

Adresa : 950 50  Nitra, Dlhá ul. 92, P.O. BOX 34/B

 

NI403

Názov  : Ponitrianska galéria

         knižnica

Adresa : 949 01  Nitra, Župné nám. 3

 

NI501

Názov  : Fakultná nemocnica

         Lekárska knižnica

Adresa : 950 01  Nitra, Špitálská 6

 

NI502

Názov  : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

         lekárska knižnica

Adresa : 949 88  Nitra, Kláštorná 134

 

NI602

Názov  : Plastika, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 949 53  Nitra, Novozámocká 222, P.O.BOX B1

 

NI701

Názov  : Krajská knižnica Karola Kmeťka Nitra

Adresa : 949 01  Nitra, Štefánikova 60

 

NI711

Názov  : Mestská knižnica Vráble

Adresa : 952 01  Vráble, Sídl. Lúky 131/3

 

NI802

Názov  : Stredná zdravotnícka škola Nitra

Adresa : 950 50  Nitra, Farská 23

 

NM601

Názov  : VZT - Vzduchotechnika, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 915 34  Nové Mesto nad Váhom, Trenčianská 17

 

NM701

Názov  : Mestská knižnica Ľ.V. Riznera

Adresa : 915 01  Nové Mesto nad Váhom, Ul.1. mája 313/6

 

NM713

Názov  : Mestská knižnica Kristíny Royovej

Adresa : 916 01  Stará Turá, Štefánikova 378/55

 

NO701

Názov  : Dom kultúry

         Knižnica

Adresa : 029 01  Námestovo, Štefanikova 208/7

 

NZ201

Názov  : VUNAR, a.s.

         knižnica

Adresa : 948 48  Nové Zámky, T.G.Masaryka 1

 

NZ202

Názov  : Výskumný ústav zeleninársky s.r.o.

         stredisko VTEI

Adresa : 940 64  Nové Zámky, Murgašova 102 (adresa VTEI), Andovská 6

(riaditeľstvo)

 

NZ501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

         Lekárska knižnica

Adresa : 940 34  Nové Zámky, Slovenská 11

 

NZ601

Názov  : Nový Elektrosvit, a.s.

         oddelenie kontroly

Adresa : 940 37  Nové Zámky, Komárňanská cesta 3

 

NZ611

Názov  : Kappa Štúrovo, a.s.

         organizačný a personálny odbor

         technická knižnica

Adresa : 940 03  Štúrovo, Továrenská 1

 

NZ701

Názov  : Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Adresa : 940 01  Nové Zámky, Turecká 36

 

NZ702

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica Michala Matunáka

Adresa : 942 01  Šurany, ul. SNP 16

 

NZ711

Názov  : Mestská knižnica Štúrovo

Adresa : 943 01  Štúrovo, Nám. sv. Imricha 8

 

PB501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

         lekárska knižnica

Adresa : 017 26  Považská Bystrica, Nemocničná 986

 

PB502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

        Považskej Bystrici

         knižnica

Adresa : 017 01  Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1130/50

 

PB614

Názov  : ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s.

Adresa : 018 41  Dubnica nad Váhom,

 

PB615

Názov  : Považská cementáreň, a.s.

         knižnica

Adresa : 018 63  Ladce, ul. J. Kráľa

 

PB701

Názov  : Považská knižnica

Adresa : 017 45  Považská Bystrica, Štúrova 41/44

 

PB711

Názov  : Mestská knižnica Dubnica nad Váhom

Adresa : 018 41  Dubnica nad Váhom, Pionierska 396

 

PD201

Názov  : Bevex - Banský výskum, s.r.o.

         technická knižnica

Adresa : 971 13  Prievidza, Košovská cesta 20

 

PD202

Názov  : VÚP, a.s.

         OTEI - knižnica

Adresa : 971 04  Prievidza, Nábrežná 4

 

PD203

Názov  : Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s.

         VTEI

Adresa : 972 01  Bojnice, Prievidzká 53

 

PD401

Názov  : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Adresa : 971 01  Prievidza, Košovská cesta 9

 

PD402

Názov  : ELAS, s.r.o.

         knižnica

Adresa : 971 01  Prievidza, Vinohradnícka 6

 

PD411

Názov  : Slovenské národné múzeum

         Múzeum Bojnice

         knižnica

Adresa : 972 01  Bojnice, Zámok a okolie

 

PD501

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

        Prievidzi

Adresa : 924 04  Prievidza, Nemocničná 8

 

PD511

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

         Lekárska knižnica

Adresa : 972 01  Bojnice, Nemocničná 2

 

PD512

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Handlová

         knižnica

Adresa : 972 51  Handlová, ul. SNP 26

 

PD513

Názov  : Kúpele Bojnice

Adresa : 972 01  Bojnice,

 

PD611

Názov  : Slovenské elektrárne, a.s.

         Elektrárne Nováky o.z.

         VTEI

Adresa : 972 43  Zemianske Kostoľany,

 

PD612

Názov  : Novácke chemické závody, a.s.

         Technická knižnica

Adresa : 972 71  Nováky, ul. M.R.Štefánika

 

PD616

Názov  : Hornonitrianske bane Prievidza

         o.z. Baňa Nováky

Adresa : 972 71  Nováky,

 

PD701

Názov  : Hornonitrianska knižnica Prievidza

Adresa : 971 01  Prievidza, Hviezdoslavova 3, P.O.BOX 186

 

PD711

Názov  : Mestská knižnica Bojnice

Adresa : 972 01  Bojnice, Hurbanovo nám. 40

 

PD712

Názov  : Mestská knižnica Handlová

Adresa : 972 51  Handlová, Nám. Baníkov 3

 

PD713

Názov  : Mestský dom kultúry Nováky

         Knižnica

Adresa : 972 71  Nováky, Ul. M.R.Štefánika

 

 

PE701

Názov  : Umelecká agentúra ART P Centrum, n.o. mesta Partizanske

         Mestská knižnica Partizanske

Adresa : 958 01  Partizánske, Družstevná 1080/20

 

PK212

Názov  : VULM, a.s.

         knižnica

Adresa : 900 01  Modra, Horná 36

 

PK501

Názov  : Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - pracovisko

        Pezinok

         lekárska knižnica

Adresa : 902 18  Pezinok, Malacká cesta 63

 

PK510

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Modra

Adresa : 900 01  Modra, Vajanského 1

 

PK701

Názov  : Malokarpatská knižnica

Adresa : 902 01  Pezinok, Holubyho 5

 

PK715

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 900 01  Modra, Sokolovská 8

 

PN201

Názov  : Výskumný ústav rastlinnej výroby

         knižnica

Adresa : 921 68  Piešťany, Bratislavská cesta 122

 

PN501

Názov  : Nemocnica Alexandra Wintera

         lekárska knižnica

Adresa : 921 63  Piešťany, Winterova 66

 

PN502

Názov  : Národný ústav reumatických chorôb

         Lekárska knižnica

Adresa : 921 12  Piešťany, Nábr. I. Krasku 4

 

PN511

Názov  : Psychiatrická liečebňa Sokolovce

         lekárska knižnica

Adresa : 922 31  Sokolovce pri Piešťanoch, Piešťanská 82

 

PN601

Názov  : Povodie Váhu

         knižnica - VTEI

Adresa : 921 80  Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 3

 

PN701

Názov  : Mestská knižnica Piešťany

Adresa : 921 01  Piešťany, Školská 19

 

PN714

Názov  : Mestský úrad Vrbové

         Mestská knižnica

Adresa : 922 03  Vrbové, Beňovského ul. 495

 

PO001

Názov  : Štátna vedecká knižnica Prešov

Adresa : 081 89081 89  PrešovPrešov, Hlavná 99 (riad.)Nám. mládeže 1

(odd. služieb)

 

PO203

Názov  : Metodicko - pedagogické centrum

         knižnica

Adresa : 080 20  Prešov, ul. T. Ševčenka 11

 

PO301

Názov  : Prešovská univerzita

         Univerzitná knižnica

Adresa : 081 85  Prešov, ul. 17. novembra 1

 

PO302

Názov  : Prešovská univerzita

         Pravoslávna bohoslovecká fakulta

         knižnica

Adresa : 081 60  Prešov, Plzeňská 5

 

PO403

Názov  : Šarišská galéria

         knižnica

Adresa : 080 01  Prešov, Hlavná 51

 

PO501

Názov  : Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana

         lekárska knižnica

Adresa : 081 81  Prešov, Hollého 14

 

PO502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Adresa : 080 01  Prešov, Hollého 5

 

PO601

Názov  : Závody priemyselnej automatizácie - Křižík

Adresa : 080 54  Prešov, Budovateľská 38

 

PO602

Názov  : VAP Prešov, s.r.o.

         Knižnica

Adresa : 081 02  Prešov, Jilemníckého 3

 

PO603

Názov  : Stavoprojekt, s.r.o

Adresa : 081 48  Prešov, Duchnovičovo nám. 1

 

PO701

Názov  : Knižnica P. O. Hviezdoslava

Adresa : 080 09  Prešov, Levočská 9, Hlavná 139 (požičovňa)

 

PO713

Názov  : Mestská knižnica Veľký Šariš

Adresa : 082 21  Veľký Šariš, Nám.Sv. Jakuba

 

PP111

Názov  : SAV

         Astronomický ústav SAV

         Knižnica

Adresa : 059 60  Tatranská Lomnica,

 

PP211

Názov  : Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

         knižnica

Adresa : 059 21  Svit, Štúrova 2

 

PP401

Názov  : Štátne lesy Tatranského národného parku

         Výskumná stanica a múzeum TANAP-u

         knižnica

Adresa : 059 60  Tatranská Lomnica,

 

PP402

Názov  : Podtatranské múzeum

Adresa : 058 01  Poprad, Vajanského 72

 

PP501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Poprad

         Lekárska knižnica

Adresa : 058 01  Poprad, Banícka ul. 803/28

 

PP511

Názov  : Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Poprad Kvetnica

         knižnica

Adresa : 058 87  Poprad, Kvetnica

 

PP512

Názov  : Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

        Vyšné Hágy

         Lekárska knižnica

Adresa : 059 84  Vyšné Hágy,

 

PP513

Názov  : Kúpele Štrbské Pleso

Adresa : 059 85  Štrbské Pleso,

 

PP514

Názov  : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

         Lekárska knižnica

Adresa : 059 81  Dolný Smokovec Vysoké Tatry,

 

PP515

Názov  : Odborný liečebný ústav respiračných chorôb

Adresa : 062 24  Nový Smokovec IV/76,

 

PP516

Názov  : Vojenský vysokošpecializovaný ústav pre choroby pľúcne

         lekárska knižnica

Adresa : 059 83  Nová Polianka - Vysoké Tatry,

 

PP517

Názov  : Sanatórium dr. Guhra, n.o.

         Knižnica

Adresa : 059 82  Tatranská Polianka - Vysoké Tatry,

 

PP518

Názov  : Tatrasan, s.r.o. - neštátne zdravotnícke zariadenie

         Lekárska knižnica

Adresa : 062 01  Vysoké Tatry - Nový Smokovec 4076,

 

PP601

Názov  : Tatravagónka, a.s. Poprad

         oddelenie normalizácie, prekladov a TEI

Adresa : 058 01  Poprad, Štefániková 887/53

 

PP611

Názov  : Chemosvit, a.s.

         odbor informácií

Adresa : 059 21  Svit, Štúrova 101

 

PP701

Názov  : Podtatranská knižnica v Poprade

Adresa : 058 01  Poprad, Podtatranská 1548/1

 

PP713

Názov  : Mestská knižnica Spišská Stará Ves

Adresa : 061 01  Spišská Nová Ves, SNP 1

 

PP714

Názov  : Mestská knižnica Vysoké Tatry

Adresa : 062 01  Starý Smokovec,

 

PP715

Názov  : Mestská knižnica Svit

Adresa : 059 21  Svit, Štúrova 21

 

PT701

Názov  : Mestská knižnica Poltár

Adresa : 987 01  Poltár, ul. Družby 483/16

 

PU201

Názov  : Výskumný ústav gumárenský, Matador, a.s. Púchov

         Technický marketing - technická knižnica

Adresa : 020 01  Púchov, ul. T. Vansovej 1054

 

PU301

Názov  : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

         Fakulta priemyselných technológií

         Fakultná knižnica

Adresa : 020 32  Púchov, T. Vansovej 1054/45

 

PU701

Názov  : Mestská knižnica Vladimíra Roya

Adresa : 020 01  Púchov, Štefánikova 1153

 

RA501

Názov  : Revúcka medicínsko humanitná nemocnica s poliklinikou

         Odborná lekárska knižnica

Adresa : 050 01  Revúca, Litovelská 25

 

RA602

Názov  : Slovmag, a.s. Lubeník

         odd. archivácie a knihovníctva

Adresa : 050 01  Revúca, Nám. slobody č. 1

 

RA703

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica Samuela Reussa

Adresa : 050 01  Revúca, Ul. Sládkovičova

 

RA712

Názov  : Mestská knižnica Jelšava

Adresa : 049 16  Jelšava, Nám. Republiky 483

 

RK301

Názov  : Katolícka univerzita

         Univerzitná knižnica

Adresa : 034 01  Ružomberok, Hrabovská cesta 1/1652

 

RK401

Názov  : Liptovské múzeum Ružomberok

         knižnica

Adresa : 034 50  Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 10

 

RK501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Ružomberok

Adresa : 034 12  Ružomberok, Považská 8

 

RK502

Názov  : Ústredná vojenská nemocnica SNP

         Odborná knižnica

Adresa : 034 26  Ružomberok, Ul. gen. Miloša Vesela 21

 

RK511

Názov  : Národný endokrinologický a diabetologický ústav

         odborná knižnica

Adresa : 034 91  Ľubochňa,

 

RK513

Názov  : Fatranské liečebné kúpele, a.s.

Adresa : 034 92  Korytnica,

 

RK601

Názov  : Mondi Business Paper SCP, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 034 17  Ružomberok, Bystrická cesta 14

 

RK604

Názov  : Celprojekt, a.s.

         knižnica

Adresa : 034 50  Ružomberok, A. Bernoláka 6

 

RK605

Názov  : GS Global, s.r.o

         knižnica

Adresa : 034 01  Ružomberok, Podhora 47

 

RK701

Názov  : Mestská knižnica Ružomberok

Adresa : 034 01  Ružomberok, Podhora

 

RS301

Názov  : Gemersko-malohontské múzeum

         knižnica

Adresa : 979 01  Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 24

 

RS501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota

         informačné stredisko

Adresa : 979 01  Rimavská Sobota, Šrobárova 2

 

RS502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

        Rimavskej Sobote

         lekárska knižnica

Adresa : 979 01  Rimavská Sobota, Sama Tomášika 14

 

RS511

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Hnúšťa

         odborná knižnica

Adresa : 981 01  Hnúšťa, Jesenského 102

 

RS701

Názov  : Knižnica Mateja Hrebendu

Adresa : 979 01  Rimavská Sobota, Hlavná 8

 

RS711

Názov  : Mestská knižnica Hnúšťa

Adresa : 981 01  Hnúšťa, Poľná 396

 

RS712

Názov  : Mestská knižnica A.H. Škultétyho

Adresa : 980 61  Tisovec, Jesenského 835

 

RS713

Názov  : Mestská knižnica Tornaľa

Adresa : 982 01  Tornaľa, Hlavné nám. 1-Vidinská

 

RV501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory, a.s.

         Lekárska knižnica

Adresa : 048 74  Rožňava, Špitalská 1

 

RV512

Názov  : Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma

         Lekárska knižnica

Adresa : 049 11.  Plešivec, Gemerská ul.

 

RV701

Názov  : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského

Adresa : 048 01  Rožňava, Lipová 3

 

RV711

Názov  : Mestská knižnica Dobšiná

Adresa : 049 25  Dobšiná, Nám. Baníkov 384

 

 

SA601

Názov  : Duslo, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 927 03  Šaľa, P.O.BOX 33

 

SA701

Názov  : Mestská knižnica Šaľa

Adresa : 927 00  Šaľa, Hlavná 61/55

 

 

 

SB612

Názov  : IMUNA š.p.

         VTEI

Adresa : 082 22  Šarišské Michaľany, Jarková17

 

SB701

Názov  : Mestská knižnica Sabinov

Adresa : 083 01  Sabinov, J. Borodáča 18

 

SB711

Názov  : Mestská knižnica Lipany

Adresa : 082 71  Lipany, Krivianska 1

 

SC112

Názov  : SAV

         Ústav biochémie a genetiky živočíchov

         knižnica

Adresa : 900 28  Ivánka pri Dunaji, Moyzesová 61

 

SC211

Názov  : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

         Výskumný ústav živočíšnej výroby, pracovisko Ivánka pri

         Dunaji

         knižnica

Adresa : 900 28  Ivánka pri Dunaji,

 

SC701

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 903 01  Senec, Nám. l. mája 2

 

SE501

Názov  : Poliklinika Senica

         knižnica

Adresa : 905 11  Senica, Štefánikova 700

 

SE601

Názov  : Slovenský hodváb, a.s.

         TEI

Adresa : 905 01  Senica, Továrenská 532

 

SE701

Názov  : Záhorská knižnica

Adresa : 905 01  Senica, Vajanského 28

 

SE711

Názov  : Mestská knižnica Gbely

Adresa : 908 45  Gbely, Ul. SNP 1215

 

SI501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Skalica

Adresa : 909 82  Skalica, Koreszkova 9

 

SI701

Názov  : Mestská knižnica Skalica

Adresa : 909 01  Skalica, Nám. Slobody 5

 

SI712

Názov  : Mestská knižnica Holíč

Adresa : 908 51  Holíč, Bernolákova 3

 

SK401

Názov  : Slovenské národné múzeum

         Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku

         knižnica

Adresa : 089 01  Svidník, Centrálna 258

 

SK501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Svidník

         Lekárska knižnica

Adresa : 089 22  Svidník, MUDr. Pribulu 412/4

 

SK502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo

        Svidníku

         knižnica

Adresa : 089 01  Svidník, Sovietskych hrdinov 79

 

SK701

Názov  : Podduklianska knižnica vo Svidníku

Adresa : 089 01  Svidník, ul. 8. mája 697/55

 

SK711

Názov  : Mestská knižnica Giraltovce

Adresa : 087 01  Giraltovce, Dukelská 158

 

SL501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Stará Ľubovňa

         lekárska knižnica

Adresa : 064 01  Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 3

 

SL701

Názov  : Ľubovnianska knižnica

Adresa : 064 01  Stará Ľubovňa, Letná 6

 

SL711

Názov  : Mestská knižnica Podolínec

Adresa : 065 03  Podolínec, Ul.J. Smreka 3

 

SN501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves

         odborná lekárska knižnica

Adresa : 052 21  Spišská Nová Ves, Jánského 1

 

SN512

Názov  : Nemocnica Krompachy. s.r.o

         Lekárska knižnica

Adresa : 053 42  Krompachy, Banícka štvrť 1

 

SN701

Názov  : Spišská knižnica

Adresa : 052 01  Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 9

 

SN714

Názov  : Mestská knižnica Krompachy

Adresa : 053 42  Krompachy, Nám. Slobody 2

 

SN716

Názov  : Mestská knižnica Spišské Vlachy

Adresa : 053 61  Spišské Vlachy, Ul. SNP 34

 

SO502

Názov  : Odborný rehabilitačný liečebný ústav

Adresa : 073 01  Sobrance, Kúpeľná ul.

 

SO701

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 073 01  Sobrance, Nám. slobody 1

 

SP701

Názov  : Mestská knižnica Stropkov

Adresa : 091 01  Stropkov, Hlavná 3

 

SV601

Názov  : Vihorlat, s.r.o. Snina

         knižnica

Adresa : 069 23  Snina, Strojárska 20

 

SV701

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica v Snine

Adresa : 069 01  Snina, Strojárenska 2061

 

TN201

Názov  : Výskumný ústav živočíšnej výroby

         pracovisko Trenčianská Teplá

         stredisko VTEI

Adresa : 914 01  Trenčianská Teplá, Teplická 103

 

TN301

Názov  : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

         Univerzitná knižnica

Adresa : 911 01  Trenčín, Horný Šianec 9 (knižnica), Študentská 2

(rektorát)

 

TN305

Názov  : City University Bellevue, USA spol. s. r. o.

         Knižnica City University

Adresa : 911 01  Trenčín, Bezručova 64

 

TN405

Názov  : Kultúrne a metodické centrum OS

         vojenská osvetová knižnica

Adresa : 911 27  Trenčín, Hviezdoslavova ul. 16

 

TN501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Trenčín

         Lekárska knižnica

Adresa : 911 71  Trenčín, Legionárska 28

 

TN502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Adresa : 911 01  Trenčín, Nemocničná 4

 

TN511

Názov  : Slovenské liečebné kúpele, a.s.

         základné informačné stredisko VTI - knižnica

Adresa : 914 51  Trenčianské Teplice, T.G.Masaryka 21

 

TN602

Názov  : Konštrukta Defence, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 912 50  Trenčín, K výstavisku 15, P.O.BOX 62

 

TN604

Názov  : Ozeta

         odevné závody

         odd. VTEI

Adresa : 911 34  Trenčín, Veľkomoravská ul. 9

 

TN606

Názov  : Konštrukta Industry

Adresa : 912 50  Trenčín, K výstavisku 13, P.O.Box 54

 

TN608

Názov  : Slovenské elektrárne

         Vodné elektrárne

         stredisko VTEI

Adresa : 911 01  Trenčín, Soblahovská 2

 

TN615

Názov  : Vetropack Nemšová

Adresa : 914 41  Nemšová, Żelezničná 207/9

 

TN701

Názov  : Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Adresa : 911 82  Trenčín, Nám. SNP 2

 

TN711

Názov  : Mestská knižnica Trenčianske Teplice

Adresa : 914 51  Trenčianské Teplice, ul. 17. novembra 3 (knižnica sa

sťahuje)

 

TN714

Názov  : Mestská knižnica Nemšová

Adresa : 914 41  Nemšová, Ul. SNP 1

 

TO501

Názov  : Nemocnica Topoľčany, n.o.

         lekárska knižnica

Adresa : 955 20  Topoľčany, ul. Pavlovova 17

 

TO701

Názov  : Tríbečská knižnica

Adresa : 955 35  Topoľčany, Čsl. armády 28

 

TR701

Názov  : Mestská knižnica Turčianske Teplice

Adresa : 039 01  Turčianske Teplice, Partizánska 413/1

 

TS701

Názov  : Mestská knižnica Tvrdošín

Adresa : 027 44  Tvrdošín, Radničná 123

 

TT204

Názov  : VÚJE Trnava, a.s.

         Dokumentačné stredisko

Adresa : 918 64  Trnava, Okružná 5

 

TT215

Názov  : SELEKT

         Výskumný a šľachtiteľský ústav

         VTEI

Adresa : 919 28  Bučany 591,

 

TT301

Názov  : Slovenská technická univerzita

         Materiálovotechnologická fakulta

         Ústredná knižnica - ŠIS

Adresa : 917 24  Trnava, Bottova 23

 

TT302

Názov  : Trnavská univerzita

         Univerzitná knižnica

Adresa : 918 43  Trnava, Hornopotočná 23

 

TT303

Názov  : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

         Univerzitná knižnica

Adresa : 917 01  Trnava, Nám. I. Herdu 2

 

TT304

Názov  : Trnavská univerzita

         Právnická fakulta

         Knižnica

Adresa : 917 01  Trnava, Kollárova 10

 

TT402

Názov  : Západoslovenské múzeum v Trnave

         knižnica

Adresa : 918 09  Trnava, Múzejné nám. 3

 

TT501

Názov  : Fakultná nemocnica Trnava

         lekárska knižnica

Adresa : 917 75  Trnava, Ul. A. Żarnova 11

 

TT503

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

         knižnica

Adresa : 917 09  Trnava, Limbová 6

 

TT608

Názov  : Tatrachema, v.d.

         technická knižnica

Adresa : 917 02  Trnava, Bulharská 40

 

TT612

Názov  : Slovenské elektrárne, a.s.

         Atómové elektrárne Bohunice, o.z.

         Dokumentačný odbor

Adresa : 919 31  Jaslovské Bohunice,

 

TT615

Názov  : Chemolak, a.s.

         knižnica

Adresa : 919 04  Smolenice, Továrenská 7

 

TT701

Názov  : Knižnica Juraja Fándlyho

Adresa : 918 20  Trnava, Rázusova 1, p.p. 29

 

TV501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Trebišov

         lekárska knižnica

Adresa : 075 08  Trebišov, SNP 1079/76

 

TV701

Názov  : Zemplínska knižnica v Trebišove

Adresa : 075 43  Trebišov, M.R.Štefánika 53

 

TV711

Názov  : Mestská knižnica Čierna nad Tisou

Adresa : 076 43  Čierna nad Tisou, Hlavná 107

 

TV712

Názov  : Mestská knižnica

Adresa : 077 01  Královský Chlmec, Majlátha 2

 

TV713

Názov  : Mestská knižnica Sečovce

Adresa : 078 01  Sečovce, Obchodná ul.

 

VK701

Názov  : Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho

Adresa : 990 01  Veľký Krtíš, Škultétyho nám. 35

 

VK711

Názov  : Mestská knižnica Modrý Kameň

Adresa : 992 01  Modrý Kameň, Lipové nám. 294/26

 

VT501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou

         Lekárska knižnica

Adresa : 093 27  Vranov nad Topľou, M.R. Štefánika 187/177/B

 

VT701

Názov  : Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Adresa : 093 01  Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 875

 

VV611

Názov  : Bukóza Holding, a.s.

         VÚ - Služby

         VTEI

Adresa : 093 02  Hencovce,

 

VV711

Názov  : Mestská knižnica Hanušovce nad Topľou

Adresa : 094 31  Hanušovce nad Topľou, Zámocká 159/7

 

ZC701

Názov  : Mestská knižnica Žarnovica

Adresa : 968 01  Żarnovica, Mierová 8

 

ZC711

Názov  : Mestská knižnica Nová Baňa

Adresa : 968 01  Nová Baňa, Ul.A. Kmeťa 11

 

ZH501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom

         lekárska knižnica

Adresa : 965 37  Żiar nad Hronom, Sládkovičova 11

 

ZH502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari

        nad Hronom

Adresa : 965 24  Žiar nad Hronom, Sládkovičova 484/9, P.O. Box 24

 

ZH511

Názov  : Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya

         odborná knižnica

Adresa : 967 12  Kremnica, Ul. Čsl. armády 234/139

 

ZH601

Názov  : ZSNP, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 965 63  Żiar nad Hronom, Priemyselná 12

 

ZH701

Názov  : Mestské kultúrne centrum

         Mestská knižnica Michala Chrásteka

Adresa : 965 01  Żiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 23

 

ZH714

Názov  : Knižnica Jána Kollára

Adresa : 967 21  Kremnica, Štefánikovo nám. 33/40

 

ZI204

Názov  : Výskumný ústav mliekárenský, a.s.

         ZIS VTEI

Adresa : 010 01  Żilina, Dlhá ulica 95, P.O.Box C 54

 

ZI208

Názov  : Poštový regulačný úrad

         základné stredisko VTEI

Adresa : 010 01  Żilina, 1. mája 16

 

ZI301

Názov  : Žilinská univerzita v Žiline

         Univerzitná knižnica ŽU

Adresa : 011 84  Żilina, Ul. Vysokoškolákov 24

 

ZI401

Názov  : VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

         VTEI

Adresa : 011 68  Żilina, Ul. J. Milca 8, P.O.Box B-78

 

ZI402

Názov  : Výskumný ústav dopravný

         ODIS dopravy

Adresa : 011 08  Żilina, Veľký Diel 3323

 

ZI403

Názov  : Považská galéria umenia

         príručná knižnica pri PGU

Adresa : 010 01  Żilina, ul. M.R.Štefánika 2

 

ZI404

Názov  : Považské múzeum Žilina

         knižnica

Adresa : 010 03  Żilina, Topoľová 1

 

ZI501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Žilina

         Lekárska knižnica

Adresa : 012 07  Żilina, Ul. V. Spanyola 43

 

ZI511

Názov  : Slovenské liečebné kúpele, a.s.

         Liečebňa Baník

         lekárska knižnica, zdravotný úsek

Adresa : 013 13  Rajecké Teplice, Osloboditeľov 131/4

 

ZI605

Názov  : Domino

Adresa : 010 81  Żilina, Dolné Rudiny 1

 

ZI609

Názov  : Považské chemické závody, a.s.

         technická knižnica

Adresa : 010 39  Żilina, M. R. Štefánika 71

 

ZI701

Názov  : Žilinská knižnica

Adresa : 011 77  Żilina, Bernolákova 43

 

ZI712

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Knižnica

Adresa : 015 37  Rajec, Nám. SNP l

 

ZI713

Názov  : Mestský úrad Rajecké Teplice

         Mestská knižnica

Adresa : 013 13  Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29

 

ZI802

Názov  : Stredná zdravotnícka škola Žilina

Adresa : 010 01  Żilina, Hlboká cesta 23

 

ZM701

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 953 28  Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku 1

 

ZV001

Názov  : Technická univerzita

         Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU

Adresa : 961 02  Zvolen, T.G. Masaryka 20

 

ZV101

Názov  : SAV

         Ústav ekológie lesa

         Centrum vedeckých informácií - knižnica

Adresa : 960 53  Zvolen, Štúrova 2

 

ZV201

Názov  : Národné lesnícke centrum Zvolen

         Oddelenie informatiky

Adresa : 960 92  Zvolen, T.G. Masaryka 22

 

ZV501

Názov  : Nemocnica s poliklinikou Zvolen

         Lekárska knižnica

Adresa : 960 89  Zvolen, Kuzmányho nábr. 28

 

ZV502

Názov  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

         knižnica

Adresa : 960 35  Zvolen, Nádvorná 12, P.O.BOX 20

 

ZV512

Názov  : Národné rehabilitačné centrum

         lekárska knižnica

Adresa : 962 37  Kováčová,

 

ZV601

Názov  : Bučina, a.s.

Adresa : 960 96  Zvolen, Lučenská cesta 1335/21

 

ZV605

Názov  : WUSAM, a.s.

         stredisko VTEI

Adresa : 960 13  Zvolen, Buzulucká 3

 

ZV701

Názov  : Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Adresa : 960 82  Zvolen, Štúrova 5

 

ZV713

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Knižnica

Adresa : 962 05  Hriňová, Partizánská 1613/7

 

ZV715

Názov  : Mestské kultúrne stredisko

         Mestská knižnica

Adresa : 962 31  Sliač, Kúpeľna 11