Kódy lokácií KIS3G v systéme Virtua1


Lokácia2

Názov3

Skratka4

LVL1

LVL2

LVL3

000010000

Martin – Slovenská národná knižnica – hlavný depozit

SNKHD

SNK

HD


000010001

Martin – SNK Kancelária generálneho riaditeľa

SNKGR

SNK

GR


000010002

Martin – SNK Odbor doplňovania a spracovania dokumentov

SNKDS

SNK

DS


000010003

Martin – SNK Oddelenie spracovania dokumentov

SNKSD

SNK

SD


000010004

Martin – SNK Oddelenie seriálových publikácií

SNKSP

SNK

SP


000010005

Martin – SNK Odbor služieb

SNKSL

SNK

SL


000010006

Martin – SNK Odbor správy historických knižničných dokumentov a fondov Slovenskej republiky

SNKHKF

SNK

HKF


000010007

Martin – SNK Správa depozitu – rýchla katalogizácia, umiestňovanie žiadaniek – sklad

SNKDE

SNK

DE


000010008

Martin – SNK Ekonomický a technický odbor

SNKET

SNK

ET


000010009

Martin – SNK Oddelenie kultúrnych a edičných aktivít

SNKKA

SNK

KA


000010010

Martin – SNK Oddelenie informačných technológií

SNKIT

SNK

IT


000010011

Martin – SNK Odbor prevádzky technológií

SNKOPT

SNK

OPT


000020000

Martin – SNK Multimediálna študovňa

SNKMS

SNK

MS


000020001

Martin – SNK Mikrofilmovanie

SNKMK

SNK

MK


000020002

Martin – SNK Digitalizácia

SNKDG

SNK

DG


000030000

Martin – SNK Univerzálna študovňa – Zlatá niť

SNKUS

SNK

US


000040000

Martin – SNK Odbor pre knižničný systém

SNKKS

SNK

KS


000050000

Martin – SNK Národný bibliografický ústav

SNKNBU

SNK

NBU


000050001

Martin – SNKNBU Knihy

SNKNBUM

SNK

NBU

M

000050002

Martin – SNKNBU Špeciálne dok

SNKNBUSD

SNK

NBU

SD

000050003

Martin – SNKNBU Články

SNKNBUCL

SNK

NBU

CL

000050004

Martin – SNKNBU Zahraničné slovaciká

SNKNBUXS

SNK

NBU

XS

000050005

Martin – SNKNBU Retrospektíva – Knihy

SNKNBURK

SNK

NBU

RK

000050006

Martin – SNKNBU Retrospektíva – Články

SNKNBURC

SNK

NBU

RC

000050007

Martin – SNKNBU Evidenčný súpis plán. bg. prác

SNKNBUES

SNK

NBU

ES

000050008

Martin – SNKNBU Bibliografia slovenských bg.

SNKNBUBB

SNK

NBU

BB

000050009

Martin – SNKNBU Retrospektíva – Knihy – Tlače 16. stor.

SNKNBURK16

SNK

NBU

RK16

000050010

Martin – SNKNBU Retrospektíva – Knihy – Tlače 18. stor.

SNKNBURK18

SNK

NBU

RK18

000050011

Martin – SNKNBU Retrospektíva – Knihy – Tlače 19. stor.

SNKNBURK19

SNK

NBU

RK19

000050012

Martin – SNKNBU Bibliografia P. J. Šafárika

SNKNBUBGS

SNK

NBU

BGS

000050013

Martin – SNKNBU Dejiny knižnej kultúry na Slovensku

SNKNBUDKK

SNK

NBU

DKK

000060000

Martin – SNK Reštaurovanie a konzervovanie

SNKRK

SNK

RK


000060001

Martin – SNK Reštaurovanie

SNKRT

SNK

RT


000060002

Martin – SNK Konzervovanie

SNKKZ

SNK

KZ


000070000

Martin – SNK Biografický ústav

SNKBIO

SNK

BIO


000080000

Martin – SNK Slovenské národné literárne múzeum

SNKLM

SNK

LM


000090000

Martin – SNK Múzeum v Modre

SNKMLS

SNK

MLS


000100000

Martin – SNK Múzeum v Brodzanoch

SNKMB

SNK

MB


000110000

Martin – SNK Agentúra ISBN

SNKISBN

SNK

ISBN


000120000

Martin – SNK Dejiny knižnej kultúry

SNKBUDK

SNK

BU

DK

000130000

Martin – SNK Fotodokumenty

SNKALUFD

SNK

ALU

FD

000140000

Martin – SNK Hudobné rukopisy

SNKALUHR

SNK

ALU

HR

000150000

Martin – SNK Literárne rukopisy

SNKALULR

SNK

ALU

LR

000160000

Martin – SNK Audiovizuálne zbierky

SNKLMAU

SNK

LM

AU

000170000

Martin – SNK Archív literatúry a umenia

SNKALU

SNK

ALU


000180000

Martin – SNK Textové zbierky

SNKLMTX

SNK

LM

TX

000190000

Martin – SNK Reálie

SNKLMRE

SNK

LM

RE

000200000

Martin – SNK Kaštieľ Diviaky – mikrofilmy

SNKLMVT

SNK

LM

VT

000210000

Martin – SNK Výtvarné zbierky

SNKKDM

SNK

KD

M

000220000

Martin – SNK Kaštieľ Diviaky – HKDaF

SNKKDH

SNK

KD

H

000230000

Martin – SNK Mikrofilmová študovňa

SNKDV

SNK

DV


000240000

Martin – SNK Depozit Vrútky

SNKMU

SNK

MU


000250000

Martin – SNK Kabinet starých tlačí

SNKKST

SNK

KST


000260000

Martin – SNK Študovňa NATO

SNKNATO

SNK

NATO


000290000

Martin – SNK Výpožičný pult

SNKVP

SNK

VP


000300000

Bratislava – Univerzitná knižnica

UKB

UKB

1


000310000

Bratislava – UKB Doplňovanie a spracovania

UKBDSF

UKB

ODSF


000310001

Bratislava – UKB Oddelenie kníh

UKBKN

UKB

KN


000310002

Bratislava – UKB Oddelenie periodík

UKBPER

UKB

PER


000310003

Bratislava – UKB Oddelenie katalogizácie

UKBKAT

UKB

KAT


000320000

Bratislava – UKB Odbor knižničných fondov

UKBKF

UKB

KF


000320001

Bratislava – UKB Oddelenie knižničných fondov

UKBKF

UKB

KF


000320002

Bratislava – UKB Oddelenie revízie

UKBRS

UKB

RS


000330000

Bratislava – UKB Odbor knižničných služieb

UKBKS

UKB

KS


000330001

Bratislava – UKB Konzultanti

UKBKON

UKB

KON


000330002

Bratislava – UKB Oddelenie absenčných služieb

UKBAS

UKB

AS


000330003

Bratislava – UKB Výpožičky

UKBVY

UKB

VY


000330004

Bratislava – UKB Oddelenie MVS

UKBMVS

UKB

MVS


000340000

Bratislava – UKB Multimediálny kabinet

UKBMMS

UKB

MMS


000350000

Bratislava – UKB Video

UKBVID

UKB

VID


000360000

Bratislava – UKB Oddelenie prezenčných služieb

UKBPS

UKB

PS


000360001

Bratislava – UKB Všeobecná študovňa

UKBVSS

UKB

VSS


000370000

Bratislava – UKB Voľný výber 1. poschodie

UKBVV1

UKB

VV1


000380000

Bratislava – UKB Bibliografická študovňa

UKBBS

UKB

BI


000390000

Bratislava – UKB Študovňa OSN a UNESCO

UKBOSN

UKB

OSN


000400000

Bratislava – UKB Prírodovedná študovňa

UKBPVS

UKB

PVS


000410000

Bratislava – UKB Študovňa amerických štúdií

UKBSAS

UKB

SAS


000420000

Bratislava – UKB Študovňa knihovníckej literatúry

UKBSKL

UKB

SKL


000430000

Bratislava – UKB Študovňa spoločensko-vedná

UKBSVS

UKB

SVS


000440000

Bratislava – UKB Odbor bibliograficko-informačný

UKBOBI

UKB

OBI


000440001

Bratislava – UKB Bibliografické oddelenie

UKBBIB

UKB

BIB


000440002

Bratislava – UKB Referentské oddelenie

UKBRB

UKB

REF


000440003

Bratislava – UKB Retrospektívna bibliografia

UKBREF

UKB

RB


000450000

Bratislava – UKB Hudobný kabinet

UKBHUK

UKB

HUK


000460000

Bratislava – UKB Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí

UKBKST

UKB

KST


000470000

Bratislava – UKB Národná agentúra ISSN

UKBISSN

UKB

ISSN


000480000

Bratislava – UKB Depozitná knižnica NATO

UKBNATO

UKB

NATO


000500000

Bratislava – Slovenská lekárska knižnica

SLK

SLK000600000

Bratislava – Ústredná knižnica SAV

SAVUK

SAV

UK


000600001

Bratislava – SAVUK Sklad Klemensova

SAVUKSKL

SAV

UK

SKL

000600002

Bratislava – SAVUK Sklad Šancova

SAVUKSSA

SAV

UK

SSA

000600003

Bratislava – SAVUK Sklad Patrónka

SAVUKSPA

SAV

UK

SPA

000600004

Bratislava – SAVUK Sklad Konventná

SAVUKSKO

SAV

UK

SKO

000600005

Bratislava – SAVUK Študovňa Klemensova

SAVUKSTKL

SAV

UK

STKL

000600006

Bratislava – SAVUK Študovňa Patrónka

SAVUKSTPA

SAV

UK

STPA

000600007

Bratislava – SAVUK Študovňa Konventná

SAVUKSTKO

SAV

UK

STKO

000600008

Bratislava – SAVUK Sklad Petržalka

SAVUKSPE

SAV

UK

SPE

000600009

Bratislava – SAVUK Sklad ústavy SAV

SAVUKSU

SAV

UK

SU

000700000

Bratislava – Slovenská pedagogická knižnica

SPK

SPK000710000

Bratislava – Slovenská pedagogická knižnica – články

SPKCL

SPK

CL


000800000

Bratislava – Vedecko-informačné stredisko APZ

APZVIS

APZ

VIS


000850000

Bratislava – Bratislavská vysoká škola práva

BVSP

BVSP000900000

Košice – Štátna vedecká knižnica

SVKKK

SVK

KK


000950000

Bratislava – Slovenská chemická knižnica FCHPT STU

STUSCHK

STU

SCHK


000950001

Bratislava – SCHK180 Kniž. analytickej chémie

STUSCHK180

STU

SCHK

180

000950002

Bratislava – SCHK190 Kniž. anorganickej chémie

STUSCHK190

STU

SCHK

190

000950003

Bratislava – SCHK140 Kniž. organickej chémie

STUSCHK140

STU

SCHK

140

000950004

Bratislava – SCHK120 Kniž. anorganickej technológie

STUSCHK120

STU

SCHK

120

000950005

Bratislava – SCHK130 Kniž. organickej technológie

STUSCHK130

STU

SCHK

130

000950006

Bratislava – SCHK210 Kniž. fyzikálnej chémie

STUSCHK210

STU

SCHK

210

000950007

Bratislava – SCHK380 Kniž. chemickej technológie dreva, celulózy a papiera

STUSCHK380

STU

SCHK

380

000950008

Bratislava – SCHK160 Kniž. polygrafie a aplikovanej fotochémie

STUSCHK160

STU

SCHK

160

000950009

Bratislava – SCHK170 Kniž. technológie ropy a petrochémie

STUSCHK170

STU

SCHK

170

000950010

Bratislava – SCHK250 Kniž. potravinárskej technológie

STUSCHK250

STU

SCHK

250

000950011

Bratislava – SCHK260 Kniž. biochémie a mikrobiológie

STUSCHK260

STU

SCHK

260

000950012

Bratislava – SCHK280 Kniž. chemickej fyziky

STUSCHK280

STU

SCHK

280

000950013

Bratislava – SCHK240 Kniž. manažmentu

STUSCHK240

STU

SCHK

240

000950014

Bratislava – SCHK310 Kniž. biochemickej technológie

STUSCHK310

STU

SCHK

310

000950015

Bratislava – SCHK220 Kniž. informatizácie a riadenia procesov

STUSCHK220

STU

SCHK

220

000950016

Bratislava – SCHK330 Kniž. jazykov

STUSCHK330

STU

SCHK

330

000950017

Bratislava – SCHK230 Kniž. chemického a biochemického inžinierstva

STUSCHK230

STU

SCHK

230

000950018

Bratislava – SCHK360 Kniž. výživy a hodnotenia potravín

STUSCHK360

STU

SCHK

360

000950019

Bratislava – SCHK340 Kniž. telesnej výchovy

STUSCHK340

STU

SCHK

340

000950020

Bratislava – SCHK110 Kniž. keramiky, skla a cementu

STUSCHK110

STU

SCHK

110

000950021

Bratislava – SCHK370 Kniž. plastov a kaučuku

STUSCHK370

STU

SCHK

370

000950022

Bratislava – SCHK150 Kniž. vlákien a textilu

STUSCHK150

STU

SCHK

150

000950023

Bratislava – SCHK632 CL – Laboratórium NMR spektroskopie

STUSCHK632

STU

SCHK

632

000950024

Bratislava – SCHK290 Kniž. environmentálneho inžinierstva

STUSCHK290

STU

SCHK

290

000950025

Bratislava – SCHK631 Laboratórium rtg. mikroanalýzy

STUSCHK631

STU

SCHK

631

000950026

Bratislava – SCHK633 Laboratórium hmotnostnej spektrometrie

STUSCHK633

STU

SCHK

633

000950027

Bratislava – SCHK650 Informačné centrum

STUSCHK650

STU

SCHK

650

000950028

Bratislava – SCHK901 Kniž. výučbovo študijného centra v Humennom

STUSCHK901

STU

SCHK

901

001000000

Banská Bystrica – Štátna vedecká knižnica

SVKBB

SVKBB001000100

Banská Bystrica – SVKBB Oddelenie absenčných služieb

SVKBBAS

SVK

BB

AS

001000200

Banská Bystrica – SVKBB Oddelenie prezenčných služieb

SVKBBPS

SVK

BB

PS

001000201

Banská Bystrica – SVKBB Univerzálna študovňa

SVKBBUS

SVK

BB

US

001000202

Banská Bystrica – SVKBB Regionálna študovňa

SVKBBRG

SVK

BB

RG

001000203

Banská Bystrica – SVKBB Študovňa špec. a tech. a legisl. dokumentov

SVKBBNP

SVK

BB

NP

001000204

Banská Bystrica – SVKBB Študovňa odborných periodík

SVKBBOP

SVK

BB

OP

001000205

Banská Bystrica – SVKBB Študovňa viazaných periodík

SVKBBVP

SVK

BB

VP

001000206

Banská Bystrica – SVKBB Čitáreň periodík

SVKBBCP

SVK

BB

CP

001000207

Banská Bystrica – SVKBB Hudobná študovňa

SVKBBHU

SVK

BB

HU

001000208

Banská Bystrica – SVKBB Študovňa elektronických zdrojov

SVKBBEZ

SVK

BB

EZ

001000209

Banská Bystrica – SVKBB Nemecká študovňa

SVKBBNS

SVK

BB

NS

001000210

Banská Bystrica – SVKBB Univerzálna študovňa

SVKBBPUS

SVK

BB

PUS

001000300

Banská Bystrica – SVKBB Oddelenie fondov

SVKBBOF

SVK

BB

OF

001000400

Banská Bystrica – SVKBB Oddelenie bibliografie

SVKBBBG

SVK

BB

BG

001000401

Banská Bystrica – SVKBB Historický fond

SVKBBHKF

SVK

BB

HKF

001000402

Banská Bystrica – SVKBB Študovňa knihovníckej literatúry

SVKBBSKL

SVK

BB

SKL

001000403

Banská Bystrica – SVKBB Bibliografická študovňa

SVKBBBS

SVK

BB

BS

001000500

Banská Bystrica – SVKBB Oddelenie referenčných služieb

SVKBBORS

SVK

BB

ORS

001000600

Banská Bystrica – SVKBB Oddelenie informačných technológií

SVKBBOIT

SVK

BB

OIT

001000700

Banská Bystrica – SVKBB Riaditeľstvo a sekretariát

SVKBBRS

SVK

BB

RS

001000800

Banská Bystrica – SVKBB Literárne a hudobné múzeum

SVKBBLHM

SVK

BB

LHM

001100000

Bratislava – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

SNSLP

SNSLP001200000

Prešov – Štátna vedecká knižnica

SVKPO

SVK

PO


001200001

Prešov – SVKPO Všeobecná študovňa

SVKPOVS

SVK

PO

VS

001200002

Prešov – SVKPO Študovňa viazaných periodík

SVKPOSVP

SVK

PO

SVP

001200003

Prešov – SVKPO Databázová študovňa

SVKDS

SVK

DS


001200004

Prešov – SVKPO Slovanská študovňa

SVKSS

SVK

SS


001200005

Prešov – SVKPO Infobiznis centrum

SVKIC

SVK

IC


001210000

Prešov – SVKPO Študovňa špeciálnych dokumentov

SVKSSD

SVK

SSD


001300000

Nitra – Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU

SPUKN

SPU

KN


001400000

Levoča – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

LESKN

LE

SKN


001500000

Trnava – Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

TUUK

TU

UK


001600000

Trnava – Univerzitná knižnica UCM

TUCMUK

TUC

MUK


001700000

Košice – Knižnica pre mládež mesta Košice

KEKMK

KE

KMK


001800000

Nitra – Univerzitná knižnica UKF v Nitre

UKFUK

UKF

UK


001900000

Trnava – Knižnica Sploku sv. Vojtecha v Trnave

SSV

SSV001950000

Kláštor pod Znievom – Diecézna knižnica

DKKPZ

DK

KPZ


002000000

Ružomberok – Katolícka univerzita

KURUK

KUR

UK


002010000

Ružomberok – KURUKC Univerzitná knižnica – Centrálna knižnica

KURUKC

KUR

UK

C

002010001

Ružomberok – KURUKC Oddelenie absenčných služieb

KURUKCAS

KUR

UK

CAS

002010002

Ružomberok – KURUKC Študovňa Karla Mühleka

KURUKCSKM

KUR

UK

CSKM

002010003

Ružomberok – KURUKC Depozit

KURUKCDE

KUR

UK

CDE

002010004

Ružomberok – KURUKC Sklad periodík

KURUKCSP

KUR

UK

CSP

002020000

Spišská Kapitula – KURUKTSK Knižnica Teologického Inštitútu TF KU Ružomberok

KURUKTSK

KUR

UK

TSK

002020001

Spišská Kapitula – KURUKTSK Univerzálna študovňa

KURUKTSKUS

KUR

UK

TSKUS

002030000

Košice – KURUKTKE Knižnica Teologickej fakulty KU Ružomberok

KURUKTKE

KUR

UK

TKE

002030001

Ružomberok – KURUKTKE Oddelenie absenčných služieb

KURUKTKEAS

KUR

UK

TKEAS

002030002

Ružomberok – KURUKTKE Univerzálna študovňa

KURUKTKEUS

KUR

UK

TKEUS

002040000

Ružomberok – KURUKF Zdrojové centrum Filozofická knižnica

KURUKF

KUR

UK

F

002040001

Ružomberok – KURUKF Voľný výber

KURUKFVV

KUR

UK

FVV

002040002

Ružomberok – KURUKF Študovňa L. Hanusa

KURUKFLH

KUR

UK

FLH

002040003

Ružomberok – KURUKF Periodiká, sklad

KURUKFPS

KUR

UK

FPS

002040004

Ružomberok – KURUKF Publikačná činnosť

KURUKFPC

KUR

UK

FPC

002040005

Ružomberok – KURUKF Kvalifikačné práce

KURUKFKP

KUR

UK

FKP

002040006

Ružomberok – KURUKF Príručka

KURUKFP

KUR

UK

FP

002050000

Ružomberok – KURUKP Knižnica Pedagogickej fakulty

KURUKP

KUR

UK

P

002050001

Ružomberok – KURUKP Oddelenie absenčných služieb

KURUKPAS

KUR

UK

PAS

002050002

Ružomberok – KURUKP Katedra geografie

KURUKPG

KUR

UK

PG

002050003

Ružomberok – KURUKP Katedra chémie

KURUKPCH

KUR

UK

PCH

002050004

Ružomberok – KURUKP Katedra katechetiky a praktickej teológie

KURUKPKT

KUR

UK

PKT

002050005

Ružomberok – KURUKP Katedra psychológie a všeobecného základu

KURUKPPS

KUR

UK

PPS

002050006

Ružomberok – KURUKP Katedra telesnej výchovy a športu

KURUKPTV

KUR

UK

PTV

002050007

Ružomberok – KURUKP Katedra výtvarného umenia

KURUKPVU

KUR

UK

PVU

002050008

Ružomberok – KURUKP Katedra hudobného umenia

KURUKPHU

KUR

UK

PHU

002050009

Ružomberok – KURUKP Katedra informatiky

KURUKPIN

KUR

UK

PIN

002050010

Ružomberok – KURUKP Katedra matematiky

KURUKPM

KUR

UK

PM

002050011

Ružomberok – KURUKP Katedra fyziky

KURUKPF

KUR

UK

PF

002050012

Ružomberok – KURUKP Katedra pedagogiky

KURUKPP

KUR

UK

PP

002050013

Ružomberok – KURUKP Katedra špeciálnej pedagogiky

KURUKPSP

KUR

UK

PSP

002050014

Ružomberok – KURUKP Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

KURUKPPE

KUR

UK

PPE

002050015

Ružomberok – KURUKP Katedra misijnej a charitatívnej činnosti

KURUKPMI

KUR

UK

PMI

002050016

Ružomberok – KURUKP Katedra sociálnej práce

KURUKPSO

KUR

UK

PSO

002050017

Ružomberok – KURUKP Katedra štátnej správy

KURUKPSS

KUR

UK

PSS

002050018

Ružomberok – KURUKP Katedra biológie a ekológie

KURUKPBE

KUR

UK

PBE

002060000

Ružomberok – KURUKZ Knižnica fakulty zdravotníctva

KURUKZ

KUR

UK

Z

002060001

Ružomberok – KURUKZ Univerzálna študovňa

KURUKZUS

KUR

UK

ZUS

002060002

Ružomberok – KURUKZ Oddelenie absenčných služieb

KURUKZAS

KUR

UK

AS

002070000

Poprad – KURUKMPP Knižnica Inštitútu manažmentu a cestovného ruchu KU Ružomberok

KURUKMPP

KUR

UK

MPP

002070001

Poprad – KURUKMPP Oddelenie absenčných služieb

KURUKMPPAS

KUR

UK

MPPAS

002070002

Poprad – KURUKMPP Univerzálna študovňa

KURUKMPPUS

KUR

UK

MPPUS

002080000

Ružomberok – KURUKHU Knižnica Historického ústavu

KURKHU

KUR

KHU


002100000

Košice – Univerzita veterinárskeho lekárstva

UVLKE

VSV

KN


002110000

Komárno – Knižnica Józsefa Szinnyeiho

KNKJS

KN

KJS


002120000

Galanta – Galantská knižnica

GAGK

GA

GK


002200000

Košice – Verejná knižnica Jána Bocatia

KEVKJB

KE

VKJB


002250000

Bardejov – Okresná knižnica D. Gutgesela

BJKDG

BJ

KDG


002270000

Stará Ľubovňa – Ľubovnianska knižnica

SLLK

SL

LK


002300000

Prešov – Knižnica P. O. Hviezdoslava

POKPOH

PO

KPOH


002300001

Prešov – POKPOH Hlavná

POKPOHHL

PO

KPOH

HL

002300002

Prešov – POKPOH Sídlisko 2

POKPOHS2

PO

KPOH

S2

002300003

Prešov – POKPOH Sídlisko 3

POKPOHS3

PO

KPOH

S3

002300004

Prešov – POKPOH Sekčov

POKPOHSE

PO

KPOH

SE

002300005

Prešov – POKPOH Šváby

POKPOHSV

PO

KPOH

SV

002300006

Prešov – POKPOH Slniečko

POKPOHSL

PO

KPOH

SL

002300007

Prešov – POKPOH Rozprávka

POKPOHRO

PO

KPOH

RO

002300008

Prešov – POKPOH Študovňa

POKPOHST

PO

KPOH

ST

002300009

Prešov – POKPOH Región

POKPOHRE

PO

KPOH

RE

002300010

Prešov – POKPOH Britské centrum

POKPOHBC

PO

KPOH

BC

002350000

Trenčín – Verejná knižnica M. Rešetku

TNVKMR

TN

VKMR


002400000

Michalovce – Zemplínska knižnica G. Zvonického

MIZKGZ

MI

ZKGZ


002400001

Michalovce – MIZKGZ Regionálna

MIZKGZRE

MI

ZKGZ

RE

002400002

Michalovce – MIZKGZ Hudobné

MIZKGZHU

MI

ZKGZ

HU

002400003

Michalovce – MIZKGZ Detské náučné

MIZKGZDN

MI

ZKGZ

DN

002400004

Michalovce – MIZKGZ Metodika

MIZKGZME

MI

ZKGZ

ME

002400005

Michalovce – MIZKGZ Študovňa

MIZKGZST

MI

ZKGZ

ST

002400006

Michalovce – MIZKGZ 5. ZŠ

MIZKGZ5ZS

MI

ZKGZ

5ZS

002400007

Michalovce – MIZKGZ 1. ZŠ

MIZKGZ1ZS

MI

ZKGZ

1ZS

002400008

Michalovce – MIZKGZ Pobočka 4

MIZKGZP4

MI

ZKGZ

P4

002400009

Michalovce – MIZKGZ Penzión

MIZKGZPE

MI

ZKGZ

PE

002400010

Michalovce – MIZKGZ 7. ZŠ

MIZKGZ7ZS

MI

ZKGZ

7ZS

002400011

Michalovce – MIZKGZ 8. ZŠ

MIZKGZ8ZS

MI

ZKGZ

8ZS

002400012

Michalovce – MIZKGZ Sklad

MIZKGZSK

MI

ZKGZ

SK

002450000

Liptovský Mikuláš – Knižnica G. F. Belopotockého

LMKGFB

LM

KGFB


002550000

Trebišov – Zemplínska knižnica

TVZK

TV

ZK


002600000

Rožňava – Gemerská knižnica P. Dobšinského

RVGKPD

RV

GKPD


002650000

Vranov nad Topľou – Hornozemplínska knižnica

VTHK

VT

HK


002700000

Liptovský Mikuláš – Gymnázium M. M. Hodžu

LMGMH

LM

GMH


002750000

Senica – Záhorská knižnica

SEZK

SE

ZK


002800000

Žilina – Žilinská knižnica

ZAZK

ZA

ZK


002850000

Humenné – Vihorlatská knižnica

HEVK

HE

VK


002850001

Humenné – HEVK Náučné oddelenie

HEVKNO

HE

VK

NO

002850002

Humenné – HEVK Spoločensko-vedné oddelenie

HEVKSVO

HE

VK

SVO

002850003

Humenné – HEVK Hudobné

HEVKHU

HE

VK

HU

002850004

Humenné – HEVK Krásna literatúra pre dospelých

HEVKKL

HE

VK

KL

002850005

Humenné – HEVK Oddelenie pre deti a mládež

HEVKDM

HE

VK

DM

002850006

Humenné – HEVK Mládež náučná

HEVKMN

HE

VK

MN

002850007

Humenné – HEVK Metodika

HEVKME

HE

VK

ME

002850008

Humenné – HEVK Sklad

HEVKSK

HE

VK

SK

002860000

Humenné – HEVK Regionálna

HEVKR

HE

VK

R

002870000

Humenné – HEVK Študovňa NO

HEVKNO

HE

VK

NO

002880000

Humenné – HEVK Študovňa SPV

HEVKSPV

HE

VK

SPV

002900000

Martin – Turčianska knižnica

MTTK

MT

TK


002910000

Banská Bystrica - Akadémia umení v Banskej Bystrici

AUBB

BB

AU


002920000

Sládkovičovo - Vysoká škola Visegrádu

VSS
002950000

Námestovo – Knižnica Domu kultúry

NODK

NO

KDK


003050000

Čadca – Kysucká knižnica

CAKK

CA

KK


003100000

Lučenec – Novohradská knižnica

LCNK

LC

NK


003150000

Považská Bystrica – Považská knižnica

PBPK

PB

PK


003200000

Topoľčany – Tríbečská knižnica

TOTK

TO

TK


003250000

Bratislava – Slovenské národné múzeum

SNMK

SNM

K


003250001

Bratislava – SNMK Študovňa

SNMKST

SNM

K

ST

003250002

Bratislava – SNMK Pobočka AM

SNMKAM

SNM

K

AM

003250003

Bratislava – SNMK Pobočka HM

SNMKHM

SNM

K

HM

003250004

Bratislava – SNMK Pobočka HuM

SNMKHUM

SNM

K

HUM

003300000

Spišská Nová Ves – Spišská knižnica

SNSK

SN

SK


003400000

Svidník – Podduklianska knižnica

SKPK

SK

PK


003400001

Svidník – SKPK Centrálna knižnica CK

SKPK

SK

PK

CK

003400002

Svidník – SKPK Umenovedná litertúra UL

SKPK

SK

PK

UL

003400003

Svidník – SKPK Regionálna literatúra RL

SKPK

SK

PK

RL

003400100

Svidník – SKPK Bibliobus 1

SKPK

SK

PK

B1

003400200

Svidník – SKPK Bibliobus 2

SKPK

SK

PK

B2

003500000

Poprad – Podtatranská knižnica

PPPK

PP

PK


003500001

Poprad – PPPK Oddelenie náučnej literatúry ONL

PPPKONL

PP

PK

ONL

003500002

Poprad – PPPK Oddelenie beletrie pre dospelých B

PPPKB

PP

PK

B

003500003

Poprad – PPPK Oddelenie pre deti Ml

PPPKML

PP

PK

ML

003500004

Poprad – PPPK Príručná knižnica akvizície UKIF

PPPKUKIF

PP

PK

UKIF

003500005

Poprad – PPPK Príručná knižnica ekonomiky Ek

PPPKEK

PP

PK

EK

003500006

Poprad – PPPK Knihovnícka príručka Kn

PPPKKN

PP

PK

KN

003500007

Poprad – PPPK Oddelenie regionálnej literatúry R

PPPKR

PP

PK

R

003500008

Poprad – PPPK Všeobecná študovňa Št1

PPPKST1

PP

PK

ST1

003500009

Poprad – PPPK Príručka beletrie Št2

PPPKST2

PP

PK

ST2

003500010

Poprad – PPPK Príručka oddelenia pre deti Št3

PPPKST3

PP

PK

ST3

003500100

Poprad – PPPK Pobočka Juh 1 J

PPPKJ

PP

PK

J

003500200

Poprad – PPPK Pobočka Juh 3 P

PPPKP

PP

PK

P

003500300

Poprad – PPPK Pobočka Spišská Sobota So

PPPKSO

PP

PK

SO

003500301

Poprad – PPPK Oddelenie umenia A

PPPKA

PP

PK

A

003500302

Poprad – PPPK Príručná knižnica oddelenia umenia Št4

PPPKST4

PP

PK

ST4

003600000

Dunajská Streda – Žitnoostrovná knižnica

DSOK

DS

OK


003650000

Liptovský Mikuláš – Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

LMAOSK

LMAOS

K


003650100

Liptovský Mikuláš – LMAOSK Sklad

LMAOSKSK

LMAOS

K

SK

003650200

Liptovský Mikuláš – LMAOSK Univerzálna študovňa

LMAOSKUST

LMAOS

K

UST

003650300

Liptovský Mikuláš – LMAOSK Špeciálna študovňa

LMAOSKSST

LMAOS

K

SST

003650400

Liptovský Mikuláš – LMAOSK Beletria

LMAOSKB

LMAOS

K

B

003700000

Levice – Tekovská knižnica

LVTK

LV

TK


003700001

Levice – LVTK Oddelenie odbornej literatúry OL

LVTKOL

LV

TK

OL

003700002

Levice – LVTK Oddelenie beletrie BL

LVTKBL

LV

TK

BL

003700003

Levice – LVTK Oddelenie literatúry pre deti DL

LVTKDL

LV

TK

DL

003700004

Levice – LVTK Hudobný kabinet HU

LVTKHU

LV

TK

HU

003700005

Levice – LVTK Oddelenie regionálnych dokumentov RG

LVTKRG

LV

TK

RG

003700006

Levice – LVTK Oddelenie metodiky OK

LVTKOK

LV

TK

OK

003700007

Levice – LVTK Kolektívne formy práce s čitateľmi KF

LVTKKF

LV

TK

KF

003700008

Levice – LVTK Ekonomické oddelenie EL

LVTKEL

LV

TK

EL

003700009

Levice – LVTK Riaditeľstvo RD

LVTKRD

LV

TK

RD

003700010

Levice – LVTK Oddelenie akvizície OF

LVTKOF

LV

TK

OF

003700011

Levice – LVTK Depozitný sklad JL

LVTKJL

LV

TK

JL

003700100

Levice – LVTK Pobočka Kalinčiakovo P2

LVTKP2

LV

TK

P2

003700200

Levice – LVTK Pobočka Malý Kiar P3

LVTKP3

LV

TK

P3

003700300

Levice – LVTK Pobočka Čankov P5

LVTKP5

LV

TK

P5

003700400

Levice – LVTK Pobočka Horša P6

LVTKP6

LV

TK

P6

003700500

Levice – LVTK Pobočka Vinohrady P7

LVTKP7

LV

TK

P7

003750000

Nové Zámky – Knižnica Antona Bernoláka

NZKAB

NZ

KAB


003800000

Nitra – Knižnica Karola Kmeťka

NRKKK

NR

KKK


00385000

Trnava – Knižnica Juraja Fándlyho

TTKJF

TT

KJF


00385000

Trnava – KJF Oddelenie beletrie

TTBL

TT

BL


003850002

Trnava – KJF Oddelenie odbornej literatúry

TTOL

TT

OL


003850003

Trnava – KJF Oddelenie literatúry pre deti

TTML

TT

ML


003850004

Trnava – KJF Oddelenie zvukovej literatúry

TTZL

TT

ZL


003850005

Trnava – KJF Študovňa

TTST

TT

ST


003850006

Trnava – KJF Fond regionálnej literatúry

TTRO

TT

RO


003850007

Trnava – KJF Knihovnícka príručka

TTKO

TT

KO


003850008

Trnava – KJF Sklad povinného výtlačku

TTPV

TT

PV


003850009

Trnava – KJF Bibliografická príručka

TTBO

TT

BO


003850010

Trnava – KJF Príručka metodiky

TTMO

TT

MO


003850011

Trnava – KJF Príručka beletrie

TTBP

TT

BP


003850012

Trnava – KJF Príručka riaditeľa

TTRD

TT

RD


003850013

Trnava – KJF Drobné tlače

TTDT

TT

DT


003850014

Trnava – KJF Ekonomické oddelenie

TTHO

TT

HO


003850015

Trnava – KJF Elektronické dokumenty

TTED

TT

ED


003840000

Trnava – KJF Hudobné oddelenie

TTHU

TT

HU


003850017

Trnava – KJF Sklad

TTSK

TT

SK


003860000

Trnava – KJF Pobočka Prednádražie

TTPR

TT

PR


003870000

Trnava – KJF Pobočka Modranka

TTMD

TT

MD


003880000

Trnava – KJF Pobočka Tulipán (Linčianska)

TTLI

TT

LI


003890000

Trnava – KJF Pobočka Zátvor (vodáreň ČSM)

TTCS

TT

CS


003810000

Trnava – KJF Pobočka Biely kostol

TTBK

TT

BK


003820000

Trnava – KJF Pobočka Hrnčiarovce

TTHR

TT

HR


003830000

Trnava – KJF Pobočka Kopanka

TTKP

TT

KP


003900000

Bratislava – Bibiana

BIN
003950000

Strážske – Mestská knižnica

STRMK

STR

MK


003960000

Bratislava – Ústredie ľudovej umeleckej tvorby

BAULUV

BA

ULUV


004000000

KIS3G – Súborný katalóg monografií

KIS3GM

KIS3G

M


004010000

KIS3G – Súborný katalóg Slovenska – staré tlače (do r. 1830)

KIS3GST

KIS3G

ST


004020000

KIS3G – Súborný katalóg seriálov

KIS3GS

KIS3G

S


004030000

KIS3G – Súborná báza článkov

KIS3GCP

KIS3G

CP


004040000

KIS3G – Súborná báza počítačových súborov

KIS3GCF

KIS3G

CF


004050000

KIS3G – Súborná báza kartografických materiálov

KIS3GCM

KIS3G

CM


004060000

KIS3G – Súborná báza hudobných materiálov

KIS3GMU

KIS3G

MU


004070000

KIS3G – Súborná báza vizuálnych materiálov

KIS3GG

KIS3G

G


004080000

KIS3G – Súborná báza zmiešaných materiálov

KIS3GX

KIS3G

X


004090000

KIS3G – Súborná báza autorít – osobné mená

SNKMA

SNK

MA


004100000

KIS3G – Súborná báza autorít – korporácie

SNKKO

SNK

KO


004110000

KIS3G – Súborná báza autorít – vecné autority

SNKPH

SNK

PH


005000000

Praha – Národní knihovna

PANKP

PA

NKP


005010000

Praha – Knihovna národního muzea

PAKNM

PA

KNM


005020000

Viedeň – Rakúska národná knižnica

ARNK

A

RNK


005030000

Budapešť – Maďarská národná knižnica

HUOSZK

HU

OSZK


005040000

Bratislava – Archív hlavného mesta

BAAHM

BA

AHM


005050000

Bratislava – Slovenský národný archív

BASNA

BA

SNA


005060000

Nitra – Diecézna knižnica

NRDK

NR

DK


005070000

Rimavská Sobota – Gemerské múzeum

RSGM

RS

GM


005080000

Ružomberok – Liptovské múzeum

RUZLM

RU

LM


005090000

Kežmarok – Lyceálna knižnica

KEZMLK

KZM

LK


005100000

Banská Bystrica – Mestský archív

BBMA

BB

MA


005110000

Banská Bystrica – Múzeum SNP

BBSNP

BB

SNP


005120000

Tatranská Lomnica – Múzeum TANAPu

TLTANAP

TL

TANAP


005130000

Betliar – Okresný archív

BETOA

BE

OA


005140000

Dolný Kubín – Čaplovičova knižnica

DKCK

DK

CK


005150000

Banská Štiavnica – Slov. banské múzeum

BSSBM

BS

SBM


005160000

Banská Bystrica – Štátny archív

BBSA

BB

SA


005170000

Košice – Štátny archív

KESA

KE

SA


005180000

Bojnice – Štátny archív Nitra

BOJSA

BOJ

SA


005190000

Košice – Východoslovenské múzeum

KEVSM

KE

VSM


005200000

Levoča – Spišské múzeum

LESM

LE

SM


005210000

Bratislava – Ústav dejín KSS

BAUDK

BA

UDK


005550000

Báčsky Petrovec – Knižnica Štefana Homolu

BPKSH

BP

KSH


006000000

Bratislava – Centrum vedecko-technických informácii SR

CVT

CVT009990000

Ponúkané dokumenty

PD

000000000

Označuje lokáciu alebo sublokáciu, ktorá je už v KIS3G databáze systému Virtua aplikovaná (používaná).


1 Lokácie slúžia ako jeden z hlavných nástrojov organizácie dát a prístupu k informáciám v systéme Virtua. Lokácie a ich správne používanie je mimoriadne dôležité pre správne fungovanie systému, najmä systému výpožičiek. Lokácie sa používajú vo všetkých typoch záznamov MARC21 v rôznych poliach a podpoliach.


2 Číselný kód lokácie pre systém Virtua vyjadruje lokáciu alebo sublokáciu. Definuje sa v systéme pred ukladaním záznamov do bázy (administrátor alebo systémový knihovník).

Kódy lokácií a sublokácií majú 9 číselných znakov. Vo Virtue môže byť 99999 hlavných lokácií. Každá hlavná lokácia môže mať 9999 sublokácií. Prvých 5 znakov je rezervovaných pre hlavné lokácie a posledné 4 znaky pre sublokácie v rámci niektorej hlavnej lokácie. Napr. číselný kód hlavnej lokácie SNK je „jedna“, čiže 000010000, číselný kód hlavnej lokácie UKB je „tridsať“, čiže 000300000, číselný kód hlavnej lokácie SVKBB je „sto“, čiže 001000000. Hlavné lokácie sa používajú pre samostatné knižnice, budovy, pobočky alebo organizačné útvary s vlastnou výpožičnou alebo finančnou politikou, prípadne jednotky, za ktoré je potrebné robiť špeciálne štatistiky. Sublokácie sa používajú napr. pre organizačné útvary napr. katedry, na ktorých je konkrétne fyzický exemplár uložený.

Lokácia alebo sublokácia, v ktorej a do ktorej patrí exemplár sa zapisuje v zázname exemplára tak, že sa vyberá v rolovacej ponuke. Vyberá sa jednak hlavná lokácia ako aj lokácia umiestnenia alebo dočasná lokácia.

Číselný kód lokácie sa používa buď v poli 852 v bibliografickom zázname MARC21 alebo v 852 v holdingovom zázname MARC21:

852 Lokácia (Umiestnenie) (R) v podpoli $b (R)

852 ii$b 000010000

alebo

852 ii$b 10000

alebo

852 ii$b 000010000 $b 004000000

Pole 852 v bibliografickom zázname obsahuje informáciu, že dokument je v lokácii SNK „1“ a súčasne vo virtuálnej lokácii „400“ KIS3G – Súborný katalóg monografií. Holdingový záznam musí povinne obsahovať pole 852 podpole $b.


3 Názov je textové vyjadrenie jedinečného názvu lokácie alebo sublokácie. Číselný kód lokácie sa v OPACu alebo WWW Opacu zobrazuje ako slovný názov lokácie. Číselný kód lokácie sa transformuje do slovného vyjadrenia, ktoré sa definuje v parametroch.


4 Skratka lokácie sa používa vo všetkých záznamoch MARC21 v rôznych poliach a podpoliach v súlade s inštrukciami vo formátoch MARC21.

Celá skratka lokácie sa povinne používa v týchto poliach a podpoliach:

  1. 040 ii$a $c

  2. vo všetkých poliach v podpoli $2, v ktorých je toto podpole definované (kto je zdrojom údajov v príslušnom poli)

  3. v poliach a podpoliach podľa metodiky platnej pre evidenciu publikačnej činnosti

Modifikácia 19. februára 2009


Strana 8 z 9